Emplaçament

Parc eòlic de La Muela (Aragó)

Parc eòlic de La Muela (Aragó)

L’emplaçament d’un molí de vent és molt important per al seu rendiment.

Com ja saps, cada país té el seu mapa eòlic. Amb ell es saben les zones on pot ser rendible instal·lar turbines eòliques.

A partir d’aquí s’ha de fer un estudi acurat de l’emplaçament, tenint en compte:

  • Les característiques del terreny.
  • L’alçada respecte al terra dels rotors.
  • L’historial de vents del lloc.

Els passos a seguir són:

Amb la velocitat mitja anual i la corba de potència del molí de vent podrem avaluar si la nostra instal·lació és viable, calculant-ne la producció anual.