Corba de potència

Per facilitar les coses, els fabricants de turbines eòliques elaboren una corba de potència en funció de la velocitat del vent.

Aquesta corba ja té en compte les pèrdues mecàniques i, en el cas dels aerogeneradors, també les elèctriques.

Corba de potència d'un tripala de 5 kW

Corba de potència d’un tripala de 5 kW