Exemple 3 (Coeficient de potència)

L’aerogenerador de l’exemple 1 té un coeficient de potència de 0,42 en les condicions de treball de l’esmentat exemple. Quina serà la potència transmesa pel rotor al conjunt multiplicador més generador?

Dades

CàlculsResultat

L’exemple no està triat a l’atzar. Vol mostrar la potència de les grans turbines actuals, que amb 50 m de pala arriben als 3 MW de potència.