EolicCat denuncia inversió zero en generació eòlica a Catalunya per la nova normativa

Dimarts 14 d’octubre EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, ha fet balanç de l’impacte de la reforma energètica en el sector, després que el juny passat s’aprovés el Reial Decret 413/2014 i entrés en vigor de l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 que regula els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus.

Ambdues normatives, que se sumen al Reial Decret 9/2013, de 12 de juliol de 2013, que adoptava mesures urgents per garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric, suposen un fre important al desenvolupament de l’energia eòlica a casa nostra, tal i com ho han explicat avui els experts reunits per EolicCat. De fet, durant els anys 2013 i 2014 no s’hi ha instal·lat cap aerogenerador, situació que, segons els experts, probablement es repeteixi en 2015.

En aquest sentit, el president d’EolicCat, Miquel Cabré, ha assenyalat la necessitat de voluntat política per impulsar el futur energètic del país i reduir-ne la dependència energètica, en línia amb el que s’està fent en altres països europeus com ara Alemanya.

Cabré també ha destacat que l’aplicació del nou marc retributiu reduirà en gairebé 100 milions d’euros els ingressos del sector eòlic català el 2014, el que suposarà un 36% menys respecte el 2013. Amb la nova normativa, els parcs eòlics anteriors a 2004 deixen de rebre incentius, és a dir, dels 45 parcs eòlics en funcionament actualment a Catalunya, 8 ja no rebran cap retribució addicional per la generació d’energia, el que representa un 17% del total.

Per la seva part, el director general de l’AEE, Luis Polo, ha recordat que amb la reforma energètica “ara es retribueix als productors per potència instal·lada, no per producció”. Aquest fet ja està afectant el preu final que paga el consumidor, que en l’últim trimestre s’ha apujat un 11%. Davant la manca de liquiditat del sector, des de l’AEE s’ha demanat a la Secretaria d’Estat d’Energia l’obertura de crèdits ICO.

D’altra banda, el responsable de Project Finance de Banc Sabadell, Josep Montañés, ha exposat que ara l’entitat se centra en la reestructuració dels projectes eòlics que finança a Catalunya −un 34% del total− i en evitar situacions concursals i preconcursals. Els refinançaments, que s’estan portant a terme dins la vida útil dels projectes, probablement s’allarguin fins al 2016. “Abans s’intentava maximitzar la producció, ara l’objectiu és allargar la vida útil dels aerogeneradors”, ha indicat.

Montañés també ha explicat que des del Banc Sabadell s’ha demanat al Ministeri d’Indústria allargar el termini de 6 anys de la rendibilitat raonable prevista a l’OM −del 7,4%− fins a 10 anys com a mínim així com reformar la fiscalitat dels projectes eòlics. A més, ha confirmat el poc interès que en aquesta situació el sector eòlic desperta entre els inversors financers. De fet, Espanya ha caigut fins al lloc 22 del rànquing d’Ernst & Young de països més atractius per invertir en renovables, lluny dels primers llocs que ocupava junt amb Alemanya, Estats Units i Xina, fa tan sols 5 anys.

En l’apartat d’aspectes legals, el termini per recórrer tant l’RD com l’OM s’ha saldat amb 350 recursos per part d’empreses, patronals i associacions sectorials, ajuntaments i autonomies, tal com han recordat els advocats de Tornos Abogados, Joan Perdigó i Sandra Nicolás.

Com a alternativa a la denúncia en l’àmbit estatal, s’han exposat altres opcions a nivell internacional com ara denunciar l’Estat Espanyol davant la UE, útil com a instrument de pressió però poc versemblant d’aturar l’aplicació de la normativa, o demanar un arbitratge internacional a l’empara de la Carta de l’Energia, només plantejable per part d’inversors estrangers.