Els mapes que mostren les millors zones de l’Estat i del món per instal·lar energia eòlica

Com saber quines són les millors zones per ubicar un parc eòlic, tant per criteris de productivitat com de sostenibilitat ambiental? A continuació presentem dues eines per facilitar el procés: un recurs del govern espanyol que zonifica la sensibilitat ambiental del territori, i un atles global del vent impulsat per la Cornell University.

 

Zonificació ambiental del territori

Per tal d’identificar les zones del territori estatal amb majors condicionants ambientals per a la implementació de projectes eòlics, podem utilitzar una nova eina desenvolupada per la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. La zonificació, tanmateix, es limita al medi terrestre i està enfocat a projectes de grans instal·lacions de generació d’energia eòlica (i també fotovoltaica), però no inclou les petites instal·lacions d’autoconsum o de baixa potència.

 Tot i ser molt útil per conèixer des de les primeres fases d’un projecte els condicionants ambientals d’una ubicació determinada, cal recordar que aquest mapa és només orientatiu i no implica cap garantia a l’hora de superar els procediments d’avaluació ambiental que corresponguin. A més, l’eina s’ha de complementar amb la consulta de les regulacions establertes per cada govern autonòmic.

Aquesta eina de zonificació ambiental s’actualitza regularment i consisteix en dues capes d’informació corresponents al sector eòlic i al fotovoltaic. L’usuari pot consultar el valor de l’índex de sensibilitat ambiental de cada punt del mapa, així com els indicadors ambientals corresponents a aquesta localització. El codi de color facilita la lectura: les zones de color taronja més fosques indiquen les àrees ambientalment sensibles on no es recomana la implementació de projectes. Les zones més clares, en blanc, indiquen àrees menys problemàtiques des del punt de vista ambiental.

Al GeoPortal del Ministeri estan disponibles per a la seva visualització les dues capes d’informació de l’eina, així com una memòria explicativa de l’estudi realitzat. També pot consultar-s’hi  una sèrie d’annexos que expliquen diferents aspectes de l’eina i un tutorial per aprendre com treballar amb aquesta.

 

L’Atles del Vent

El passat mes de febrer, un equip de la Universitat de Cornell va llençar un atles global del vent, una eina digital que documenta les zones amb vents més extrems del planeta amb l’objectiu d’ajudar els enginyers a triar les turbines més adequades per a cada ubicació. És el primer mapa d’aquest tipus d’accés públic i geoespacialment explícit (els paquets de dades estan associats a localitzacions específiques). En la recerca publicada per Nature Energy a finals de gener sota el títol “A Global Assessment of Extreme Wind Speeds For Wind Energy Applications”, les autores de l’article Sara C. Pryor, professora del Departament de Ciències de la Terra i Atmosfèriques, i Rebecca J. Barthelmie, professora de l’Escola Sibley d’Enginyeria Mecànica i Aeroespacial, expliquen que l’objectiu de l’estudi és impulsar el desenvolupament eficient i sostenible de la indústria eòlica.

Segons les investigadores, un bon coneixement de les velocitats extremes dels vents és fonamental tant pel disseny dels aerogeneradors com per seleccionar les turbines més adequades d’un parc específic. Fins ara, a causa de la manca de mesura dels vents in situ, les estimacions de la velocitat dels vents en una determinada localització no eren més que estimacions aproximades i poc fiables. La recerca també podria ser útil per altres sectors, com l’enginyeria civil.