El sector eòlic, compromès amb la igualtat de gènere

La igualtat de gènere és un dret fonamental que el sector eòlic té molt present per construir una indústria amb un marc laboral pròsper i sòlid. És per això que el Consell Global de l’Energia Eòlica (Global Wind Energy Council, GWEC) l’abril del 2019 llançava el Women in Wind Global Leadership Program (Programa de Lideratge Global de Dones al sector eòlic), en associació amb la Xarxa Mundial de Dones per a la Transició energètica (Global Women ‘s Network for the Energy Transition, Gwnet).

El Programa té un objectiu molt clar: promoure el paper de les dones com a agents de canvi en la transició energètica mundial, contribuint així a la construcció d’una societat més justa que vagi en sintonia amb les bones pràctiques de la indústria eòlica. Dins aquest marc, el programa s’aplica amb la voluntat d’accelerar i impulsar les carreres de les dones en la seva ruta cap al lideratge, tot fomentant una xarxa mundial d’intercanvi de coneixements i apoderament.

Cal revertir les dades

Un estudi recent de l’Agència Internacional d’Energies Renovables (Wind Energy: a gender perspective), revela que el personal de força de treball compta només amb un 21% de dones dins el sector eòlic. Tanmateix, els percentatges s’escorcen encara més quan l’estudi tracta els càrrecs de direcció dins el sector: només un 8% de les plantilles estan representades pel gènere femení.

El programa de Lideratge Global de Dones al sector eòlic neix amb la voluntat de modernitzar aquests percentatges i és per això que recentment ha iniciat una nova acció amb la publicació del Best Practices for Gender Diversity in Talent Recruitment (Bones pràctiques per a la Diversitat de Gènere en la Contractació de Talents), un document-recurs amb el que el Consell Global de l’Energia Eòlica i la Xarxa Mundial de Dones per a la Transició Energètica pretenen accelerar la cursa de la igualtat de gènere dins la indústria eòlica. Es tracta d’una guia on es declara el propòsit d’ajudar a les ocupadores i ocupadors del sector de les energies netes a adoptar una perspectiva de diversitat per abordar la desigualtat en matèria de contractació, representació, retribució i promoció interna.

La paritat de gènere ha de ser un dels pilars del sector

La Guia posa l’accent en aquest punt i assegura que és imprescindible vetllar per l’existència d’una participació equilibrada de dones i homes en les posicions de poder i de presa de decisions dins el sector eòlic si aquest vol atraure el talent i la capacitat d’innovació. Una transició que, tal com marca la Guia, s’haurà de produir de la manera més justa possible, en el marc de la recuperació verda post-Covid.

A la Guia no es plantegen unes regles rígides, sinó que es proposen recomanacions àmplies que poden ser adaptades en funció de les especificitats de cada lloc de treball. En concret, s’enfoquen en tres àrees clau (key areas): contractació inclusiva; processos de selecció inclusius; i entorns laborals diversos.

Les recomanacions que s’inclouen són les següents:

  • Reconsiderar la representació de la força de treball als espais i fòrums de contractació.
  • Tipificar i diversificar els processos de selecció.
  • Implementar polítiques de diversitat més àmplies, que incloguin la recopilació de dades desagregades per gènere, sobre la promoció basada en els mèrits i la paritat en matèries de retribució.

Així doncs, tal com s’assegura des del Global Wind Energy Council, les pràctiques del sector eòlic en matèria d’atracció de talent i contractació de professionals han de servir a un objectiu molt concret: el creixement de sector, sostenible i inclusiu, a nivell global.

Si la selecció de personal és inclusiva i aliena a cap discriminació, la indústria eòlica haurà ampliat al màxim la seva capacitat d’atraure aquest talent humà que està indubtablement cridat a perfeccionar la competitivitat del sector, i que col·locarà a l’eòlica a l’avantguarda de la innovació.