Crowdfunding i energies renovables

Crowdfunding i energies renovables

El crowdfunding o micromecenatge és un sistema de finançament que permet als consumidors organitzar-se i convertir-se en inversors de tot tipus de projectes. En els darrers anys han crescut el nombre de plataformes online que posen en contacte usuaris i idees de negoci que necessiten una empenta per tirar endavant, creant un gran Marketplace obert a tothom que vulgui participar.

La majoria de plataformes crowdfunding que existeixen són generalistes i, en el cas d’Espanya, molt centrades en el sector cultural. Poc a poc, però, el mercat es va obrint a altres sectors com el de l’energia i el de les energies renovables. Tot i que encara és incipient, s’observa també una tendència a l’especialització, i actualment trobem en marxa algunes plataformes i projectes centrats exclusivament en energies netes: Abundance Generation, Gencommunity, Greenfunder, Mosaic, Solar School, Sunfunder o Windcentrale, per exemple. Mitjançant petites donacions, els internautes obtenen una participació en el projecte, reben interessos o bé una remuneració en paquets energètics.

Windcentrale: eòlica popular a Holanda

L’holandesa Windcentrale va marcar un nou rècord de crowdfunding a Europa el dia del seu llançament: en 13 hores va recaptar 1,3 milions d’euros per finançar la compra d’un aerogenerador “popular”; un total de 6.648 accions repartides entre 1.700 llars que rebran energia eòlica durant els propers 12 anys. Cada títol correspon a 500 kWh d’energia a l’any.

A més del preu de compra, 200 euros per participació, els accionistes han de pagar una tarifa anual de 23 euros pel manteniment de l’aerogenerador, un Vestas V80 de 2MW. Segons la companyia, una inversió de 600 euros (3 participacions) generaria al llarg de 12 anys (durada estimada de les inversions) 1.800 euros, el que suposa una rendibilitat aproximada del 8,7%.

El model plantejat per Windcentrale permet constituir cooperatives per a la gestió d’aerogeneradors comprats de segona mà a empreses energètiques o parcs eòlics. Cada molí comprat forma una nova cooperativa i cada cooperativa manté un contracte per separat amb Vestas, que s’encarrega del seu manteniment. Fins ara, més de 10.000 persones s’han convertit en petits inversors – productors/consumidors d’energia neta, verda i autòctona.

Mosaic: fotovoltaica als Estats Units

La plataforma Mosaic, amb seu a Oakland, centra la seva cartera de projectes en l’energia solar. Intenta promoure la implantació col·lectiva d’aquesta energia als Estats Units, mentre facilita a l’inversor una rendibilitat acceptable i un risc relativament baix a través d’una selecció minuciosa de projectes i aportant la informació indispensable per a la presa de decisions: potencia instal·lada, producció estimada, tecnologia emprada, localització de les instal·lacions, rendibilitat o quantitat de C02 que es deixa d’emetre a l’atmosfera. A més, la inversió mínima és de 25 dòlars amb un retorn que va del 4,5% al 7% durant 5-10 anys, fent-ho accessible a la gran majoria d’americans.

Els inversors reben els pagaments de manera mensual o anual, segons especifiqui la proposta, i poden reinvertir-los en nous projectes. Des de la seva creació l’any 2010 ja ha superat els 10 milions de dòlars invertits i el promig per inversor acostuma a ser de 1.000 dòlars.