Parc eòlic

Consens polític per reactivar la inversió energètica

L’energia eòlica viu un període d’expansió arreu del món. Això és el que es desprèn del World Energy Outlook 2014, publicat el passat mes de novembre per l’Agència Internacional de l’Energia (IEA, per les seves sigles en anglès).

L’informe estima que la capacitat de generació d’electricitat a partir del vent assolirà 964 GW el 2030 –actualment estimada en 368 GW l’any-, subministrant, així, l’11% del consum elèctric mundial, creant més de 850.000 nous llocs de treball i, el que és més important, reduint les emissions de CO2 en més de 2 mil milions de tones per any. L’any 2050 l’energia eòlica podria cobrir el 16% del consum mundial d’electricitat.

Un altre informe encara més optimista és el Global Wind Energy Outlook 2014, elaborat pel Global Wind Energy Council (GWEC) en col·laboració amb Greenpeace. Aquest estima que la generació d’electricitat a partir de l’energia eòlica podria arribar als 2.000 GW l’any 2030, subministrant d’aquesta manera entre el 17 i el 19% del consum elèctric mundial, creant més de 2 milions de llocs de treball i reduint les emissions de CO2 en més de 3 mil milions de tones l’any. Les previsions de cara al 2050 encara són més favorables pel que fa al paper protagonista de l’eòlica: el vent podria proporcionar entre el 25 i el 30% del consum elèctric mundial.

Alguns països europeus estan ben situats en la carrera per convertir aquests possibles escenaris en realitat. Dinamarca i el seu Energistrategi 2050 al capdavant es considera el model a seguir, però països com Alemanya, Suècia, Regne Unit i França segueixen de prop al gegant verd gràcies a la seva aposta decidida per les renovables.

Espanya, cas a part

Què passa amb Espanya? L’Estat espanyol, anys endarrere considerat líder mundial en el desenvolupament de l’energia eòlica, perd posicions progressivament a cada índex i informe que apareix publicat. Actualment, s’ha vist superada per l’Índia en la quarta posició del rànquing mundial de generació eòlica i en l’índex d’atracció per a inversors ha caigut a un poc atractiu número 22.

Això no és tot, el sector ha perdut en pocs anys la meitat dels treballadors, dels 41.000 que havia assolit als 20.594 que avui hi treballen. L’any 2013, segons càlculs de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), es van perdre 24 llocs de treball al dia i es preveu que aquesta tendència a la destrucció d’ocupació continuï. Pel que fa a potència instal·lada, l’any 2013 l’energia eòlica a Espanya va enregistrar el menor creixement de la seva història amb 175 MW i aquest any tan sols s’ha posat en servei un únic aerogenerador de 80 KW. A Catalunya el panorama és encara més desolador: durant els anys 2013 i 2014 no s’hi ha instal•lat cap aerogenerador, situació que, segons els experts, probablement es repeteixi en 2015.

Inestabilitat i falta d’objectius a llarg termini

Quin és el problema? Per què mentre l’eòlica creix arreu del món la situació a Espanya és de paràlisi total de projectes eòlics? Quina és la solució? La resposta a aquestes preguntes va centrar la intervenció de Jaume Morron, gerent d’EolicCat, en la IV Jornada d’Energia i Desenvolupament local de la Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (MADE). Segons Morron, els constants canvis normatius –el polèmic RD 9/2013 i la seva retroactivitat, el RD 413/2014 i l’Ordre del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme de paràmetres o estàndards retributius de les instal·lacions tipus en són els exemples més recents- i el paper contraposat en assumptes energètics dels partits polítics allunyen els inversors d’Espanya i de Catalunya per extensió.

Aquesta fuga d’inversions fins i tot es produeix en grans empreses i elèctriques espanyoles, que prefereixen centrar els seus negocis en països més estables on les perspectives de creixement siguin prometedores. Què fan aquests països per atreure les inversions? Jaume Morron apunta a la credibilitat dels seus governs i els seus objectius a llarg termini en matèria energètica, una qualitat que reclama al Govern espanyol.

La solució a la crisi que pateix avui el sector eòlic espanyol passa pel consens polític i el compromís, pel pacte. Sense això poca cosa es pot fer. Per això, durant la MADE, el gerent d’EolicCat es mostrà així de contundent en una afirmació que va planejar, amb més o menys acord, durant la resta de la jornada: “El debat energètic s’ha de despolititzar”. De moment, a curt termini no hi haurà noves implantacions eòliques a Catalunya.