Bon vent i barca nova: Les eines de l’eòlica per a la recuperació post-Covid

Nou projectes tractors, més de 30.000 llocs de treball i més de 12.000 milions d’euros en inversions privades. Aquests són els principals elements de la proposta que l’Associació Empresarial Eòlica (AEE) ha preparat per contribuir a la reactivació de l’economia després de la pandèmia. En concret, es tracta d’una sèrie de programes que recomanen l’utilització estratègica del fons de reconstrucció europeu per avançar de forma àgil i efectiva cap als objectius de descarbonització establerts a l’Acord de París i al més recent Pacte Verd Europeu.

Per tal d’impulsar la recuperació de l’economia després de la crisi del coronavirus al països membres, la Comissió Europea  ha aprovat un Fons de Reactivació de 750.000 milions d’euros, 140.000 dels quals corresponen a l’estat espanyol. Això sí, amb condicions: el 37% dels fons assignats hauran de destinar-se a projectes que contribueixin a assolir els objectius del Pacte Verd Europeu, i al menys 50.000 milions s’espera que s’inverteixin en projectes relacionats amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Espanyola (PNIEC), que el govern va presentar el passat mes d’octubre.

En aquest context, el document de l’AEE destaca el potencial de l’eòlica com a sector industrial i tecnològic clau tant per avançar cap a la descarbonització com per a impulsar l’activitat d’altres sectors de l’economia. La proposta conté nou projectes tractors distribuïts pel territori de l’estat, que si rebessin 1.165 milions d’euros dels fons europeus podrien activar més de 12.000 milions en inversions privades, generar 17,32 TWh d’electricitat eòlica (corresponent al 30% de l’increment de generació eòlica establert al PNIEC), reduir les emissions de CO2 en més de 7,6 M Tones de CO2/any (el 7,5% de la reducció establerta al PNIEC) i contribuir a reactivar l’ocupació amb més de 30.000 llocs de treball d’alt valor afegit.

Al document de l’AEE s’hi troben, per exemple, un programa de repotenciament d’instal·lacions eòliques i projectes d’emmagatzematge a parcs eòlics, així com iniciatives per desenvolupar instal·lacions eòliques en sistemes extra-peninsulars per tal de reduir el cost de generació, generar estalvi i dinamitzar l’economia local. També s’inclouen projectes d’eòlica marina i hubs d’experimentació, com plantes d’obtenció d’hidrogen renovable a partir d’energia eòlica.

Amb aquesta proposta, l’AEE recorda que actualment l’eòlica cobreix més del 20% de la demanda elèctrica a l’Estat: és la primera tecnologia de generació elèctrica en potència instal·lada i la segona en generació d’electricitat. El sector aporta un 0,31% al PIB i compta actualment amb més de 24.000 persones contractades. En el marc de l’Unió Europea, Espanya es manté en 5a posició dins del rànking mundial de potència instal·lada (25.704 MW), i en 3a posició al rànking d’exportacions.

És fonamental no deixar anar la gran oportunitat que el context actual presenta en el marc de la descarbonització a través de l’aposta per les energies renovables. Gràcies al marc regulatiu recentment establert, Espanya té possibilitats de situar-se en una posició de lideratge i reactivar l’economia en clau sostenible si es garanteix el necessari suport institucional, tant estatal com autonòmic.