Avantatges

bannerinner02

L’energia eòlica contribueix a reduir la dependència energètica de l’Estat i, a més, a acomplir els objectius fixats pel protocol de Kioto. Però això no és tot. A continuació es detallen alguns dels beneficis de l’energia eòlica per l’entorn i la societat.
Avantatges mediambientals

 • El vent és un recurs inesgotable.
 • L’energia eòlica és neta, no emet contaminants atmosfèrics, radiacions ni residus nuclears. Cada MW eòlic instal·lat a Catalunya evita cada any l’emissió a l’atmosfera de 2.900 tones de diòxid de carboni –el principal gas d’efecte hivernacle–, de 75 tones de diòxid de sofre i d’1’5 tones d’òxids de nitrogen, entre d’altres gasos nocius.
 • Un parc eòlic és reversible al 100%, és fàcil de desmantellar i la zona es pot recuperar ràpidament. A més, els components i materials (l’acer, la fibra de vidre) es poden reciclar.
 • Més d’un terç de totes les espècies migratòries, incloses les aus, poden extingir-se si la temperatura de la Terra augmenta dos graus. L’energia eòlica contribueix a frenar aquest canvi climàtic.
 • Un parc eòlic contribueix a millorar la gestió mediambiental tant dels espais ocupats com dels adjacents en permetre, per exemple, augmentar la vigilància i prevenció d’incendis i millorar la gestió forestal.

Avantatges socioeconòmics

 • Impulsa la formació i l’ocupació de joves de la zona.      
 • Atura l’emigració del jovent més emprenedor i potencia una cultura innovadora.
 • És compatible amb altres activitats com el pasturatge, la ramaderia, la silvicultura, la agricultura, el turisme rural, les activitats d’oci i la cinegètica.
 • L’energia eòlica crea directament una quantitat apreciable de nous llocs de treball, entre dos i cinc vegades més que les fonts energètiques convencionals i incrementa la capacitat de generar llocs de treball indirectes.
 • Dóna l’oportunitat de millorar infraestructures energètiques, de telecomunicacions i el camins rurals.
 • Incrementa el PIB local per transferència de rendes. Es calcula una inversió de 3.700 milions d’euros dispersa en el territori de Catalunya i una transferència de renda de més de 16 milions d’euros cada any amb la implantació eòlica a Catalunya segons el Pla de l’Energia.
 • Pot esdevenir una oportunitat de diversificació d’ingressos pel món rural.

Altres punts positius

 • L’energia eòlica redueix la dependència energètica perquè és una energia autòctona. No cal importar-la.
 • Internalitza tots els costos en que incorre, no essent així en cap de les tecnologies no renovables.
 • Permet l’estalvi en la compra de combustibles i de drets d’emissió.
 • En energia eòlica som líders al món, exportem tecnologia i ens instal·lem a països com la Xina o Estats Units.

Altres xifres d’interès

 • En un any deu molins de vent d’última generació generen l’equivalent al consum elèctric anual de 19.000 llars.
 • Un miler de MW de potència eòlica equivalen a estalviar quasi 500.000 de tones de petroli a l’any.
 • Cada MW eòlic instal·lat a Catalunya evita cada any l’emissió a l’atmosfera de 2.900 tones de diòxid de carboni –el principal gas d’efecte hivernacle–, de 75 tones de diòxid de sofre i d’1’5 tones d’òxids de nitrogen, entre d’altres gasos contaminants.
 • Al 2015 Catalunya produirà amb eòlica l’equivalent a l’energia necessària per il·luminar els seus carrers durant 13 anys.
 • Amb l’energia eòlica que es generarà a Catalunya el 2015 s’estalviarà el petroli equivalent a la càrrega de 10 vaixells com el ‘Prestige’.
 • Un molí de vent evita l’emissió de 6.375 tones anuals de CO2.