180314_viure parc eòlic_vivir parque eólico

Com es viu al costat d’un parc eòlic?

Un estudi recent elaborat pel Laboratori Nacional Lawrence Berkeley del Departament d’Energia dels Estats Units d’Amèrica aporta a l’etern debat sobre l’impacte dels aerogeneradors un bri de llum. En aquest article veurem com és la vida al costat d’un parc eòlic i trencarem alguns tòpics gràcies a les dades d’aquest exhaustiu informe, que ha durat tres anys i ha enquestat a 1.700 persones que viuen en un radi de 8 quilòmetres al voltant de parcs eòlics.

Als Estats Units hi ha més d’1,3 milions de llars ubicades a menys de 8 km d’un gran aerogenerador, per tant aquest estudi es pot considerar com el més ampli elaborat fins a l’actualitat. En aquesta enquesta s’hi han inclòs qüestions com ara estrés i reaccions al so, canvis en el paisatge, ubicació del projecte, etc. En total, més de 50 preguntes.

Com dèiem, tot i que tradicionalment als molins hi van associades connotacions negatives, aquest informe ho desmenteix totalment: dels ciutadans enquestats, els que es troben a menys de 8 quilòmetres i a menys d’un quilòmetre tenen percepcions generalment positives al voltant de la energia eòlica i les seves instal•lacions. Aquestes són algunes de les dades extretes:

180314_viure parc eòlic_vivir parque eólico_01

Una altra conclusió que se n’extreu és que només el 16% dels enquestats ha reconegut haver sentit el so dels aerogeneradors, i d’aquests, només la meitat –el 8%- assegura que li han semblat molestos: si parlem de nombre de persones, de 1.700 enquestades, només 21 troben molest el so.

180314_viure parc eòlic_vivir parque eólico_02

Les dades demostren que, si bé com més ens acostem a un aerogenerador augmenta la percepció negativa al voltant del mateix, també augment la percepció positiva, que segueix sent més alta que la negativa. Mentre que a 8 quilòmetres la percepció negativa és d’un 10% i la positiva és d’un 47%, a menys d’1 quilòmetre la percepció negativa és d’un 25% i la positiva és d’un 52%.

180314_viure parc eòlic_vivir parque eólico_03

Tot i l’optimisme que transmeten aquestes reaccions, segueix existint marge de millora, sobretot a l’hora de planificar els projectes, una qüestió que va generar reaccions més negatives.
Des d’EolicCat fa anys que treballem per fomentar una millor percepció de l’energia eòlica. Podeu consultar algunes de les qüestions més recurrents a la nostra web.