energies renovables | energías renovables

Un “triangle d’energia” per les renovables i la independència energètica europea

L’avanç cap a un sistema d’energia renovable i sostenible a la Unió Europea és ben lluny de ser uniforme. Alguns estats membres es troben en el bon camí per assolir els objectius marcats pel 2020, mentre que a d’altres els queda encara un llarg camí per recórrer.

És per això que un grup d’esperts en energia renovable a l’unió han proposat recentment la creació d’un «Triangle d’Energia», un sistema de transferència d’energia renovable, que començaria per compartir coneixements entre institucions, universitats i empreses. Dit d’una altra manera, una «unió energètica» amb tres vèrtex: energia fiable, sostenible i accessible.

Grans desequilibris entre estats

La unió en el seu conjunt continua depenent en un 55% d’energia importada de fora, una xifra que l’aposta per les fonts renovables està destinada a reduir. La creació d’un sistema de transferència d’energia renovable o «Triangle d’Energia» faria més fàcil la transició dels estats membres de l’explotació de les fonts d’energia tradicionals cap a les renovables en les properes tres dècades.

Una major col·laboració per obrir canals de comunicació entre institucions d’investigació europees, com la European Energy Research Alliance, i organismes dels diferents estats promouria la creació d’un nou mercat d’energia renovable innovador i sostenible, incrementaria la independència energètica de la UE i contribuiria a complir l’objectiu de cobrir amb renovables el 100% de la demanda energètica al 2050.

La col·laboració és clau

Per al desenvolupament d’un futur mercat comú de l’energia, resulta fonamental dissenyar un sistema que permeti compartir compartir dades i millorar el flux d’idees. L’associació público- privada pot oferir aquesta connexió entre centres de recerca europeus, organismes estatals i
empreses del sector que estiguin en situació d’oferir consell sobre com desenvolupar solucions renovables adaptades als reptes de cada regió.

Treballar conjuntament per avançar cap a l’objectiu energètic europeu de crear un mercat comú a tots els països de la UE. Estar disposats a compartir coneixements és el primer pas per a fer realitat aquest «Triangle de l’Energia» i alliberar la regió de la seva dependència actual de l’exterior.