renovables canvis geopolítics

Un nou món de renovables: canvis geopolítics i més energia per tots

Quines són les implicacions geopolítiques de la transició cap a un món de renovables? Aquesta és la pregunta que tracta de respondre el nou informe de l’Agència Internacional de les Energies Renovables (IRENA), la primera anàlisi a fons de las conseqüències geopolítiques de la transició energètica. La Comissió Mundial sobre la Geopolítica de la Transformació Energètica ha comparat l’impacte geopolític i socioeconòmic del ràpid creixement de les renovables a aquells que va provocar la substitució de la biomassa pels combustibles fòssils fa dos segles.

Si tenim en compte el paper central de l’energia en el desenvolupament humà, l’ascens de les renovables significa noves oportunitats d’aconseguir l’ anhelat accés universal a l’energia,  d’impulsar la creació de llocs de treball i el creixement econòmic sostenible, de millorar la seguretat hídrica i alimentària, i d’incrementar la resiliència climàtica i l’equitat arreu del planeta.

Energia per tots?

Sota el títol Un nou món, l’estudi assegura que la transició energètica crearà noves relacions i aliances entre països, així com nous líders energètics i un ventall d’actors de l’energia més divers. També canviarà, sempre segons l’informe d’ IRENA,  la manera de governar. Les fonts d’energia renovables estan relativament disponibles a la major part de territoris, una característica que les diferencia significativament dels combustibles fòssils.  A mesura que el petroli perd pes en l’economia, determinades zones geogràfiques també perdran importància estratègica, i cada cop veurem menys conflictes generats per l’accés al petroli i al gas.

Aquestes condicions d’abundància dibuixen un panorama de major independència i seguretat energètica per a la major part dels estats.  Tot i així, a mesura que els països decideixin les seves polítiques energètiques renovables i integrin les seves xarxes elèctriques amb les dels territoris veïns, sorgiran noves interdependències i patrons comercials. 

Qui hi guanya? Qui hi perd?

En les properes dècades, les apostes polítiques per les renovables marcaran les posicions dels estats en la nova era energètica. Les grans inversions en tecnologies relacionades amb les fonts d’energia neta de la Xina, per exemple, han suposat una millora de la posició geoestratègica del gegant asiàtic. Per una altra banda, els grans exportadors de petroli, que han comptat amb una gran influència en l’últim segle, hauran d’adaptar les seves economies per no perdre poder.

Adnan Z. Amin, director general de IRENA, ha assegurat que «aquesta transformació també pot atenuar els reptes socials, econòmics i mediambientals que sovint es compten entre les causes fonamentals de conflictes i escenaris  d’inestabilitat geopolítica”. Amin ha destacat també que «els beneficis superaran els reptes» en aquest nou món de renovables, i ha recordat que perquè això sigui així «és imprescindible que els líders i responsables de les polítiques s’anticipin a aquests canvis i  siguin capaços de  gestionar i dirigir el nou entorn geopolític».