futur 100% renovable al 2050

Un futur 100% renovable l’any 2050

El futur és renovable. O això és el que es desprèn de l’informe “Wind Energy 2050: On the shape of near 100% RE grid” publicat recentment per l’Associació Mundial de l’Energia Eòlica (WWEA en les seves sigles en anglès), on s’assegura que l’any 2050 gairebé el 100% de la generació elèctrica provindrà d’energies renovables. Filem encara més prim: el futur es presenta eòlic. Segons apunta el mateix informe, el vent serà l’opció preferent d’aquests països renovables, arribant a copar fins al 40% del mix energètic total. El 60% restant es cobriria amb altres energies verdes i netes.

Des de l’associació eòlica mundial, assenyalen que l’augment de la penetració de l’eòlica ja està donant lloc a la transformació del sistema elèctric convencional. Tan és així que ja es veu que amb aquesta transformació apareixen nous elements a tenir en compte com, per exemple, sistemes d’emmagatzematge o sistemes de gestió, control i predicció.

En aquest sentit, el document aporta tota una sèrie de recomanacions tècniques i tecnològiques a considerar. En destaquen les següents: necessitat de flexibilitzar el sistema elèctric, desenvolupament de tecnologies com el  transport d’electricitat a molt alta tensió en corrent continu HVDC (en les sigles en anglès) amb convertidors i electrònica de potència que aportin estabilitat, o l’exploració en el camp de les xarxes intel·ligents per a una millor comunicació entre les diferents parts de la xarxa i un major control d’aquesta.

El president de l’WWEA, Peter Rae AO, destacava en la presentació de l’informe la importància de l’educació social en energies netes per tal d’assolir aquest futur 100% renovable. “És important que hi hagi un programa d’educació pública fort que permeti al ciutadà o a la comunitat, tant a nivell local, com regional i nacional, entendre-ho i participar activament en aquesta transició”, apuntava Rae.

L’eòlica podria triplicar la seva potència a Europa en quinze anys

La seva homòloga a nivell europeu, l’Associació Europea d’Energia Eòlica (EWEA en les seves sigles en anglès) presentava un altre informe “Rewarding Ambition in Wind Energy”  pocs dies després. Segons l’EWEA, la potència eòlica europea es podria triplicar fins al 2030, assolint els 382.000 MW en l’escenari de major penetració eòlica, i esdevenint així la primera font d’energia del Vell Continent, per davant del gas i el carbó. D’aquest total, 294.000 MW correspondrien a l’eòlica terrestre i 98.000 a l’eòlica marina.

Per aconseguir-ho, però, caldria que els estats membre apliquessin “el nivell adequat d’ambició” en les seves polítiques climàtiques i energètiques, “alhora que compleixin amb el marc de polítiques energètiques fixades per al 2030”, insistia el conseller delegat d’EWEA, Giles Dickinson, en la presentació oficial del document.

L’informe inclou una sèrie de prioritats polítiques que s’haurien d’abordar com el desenvolupament de plans d’acció nacionals d’energia renovable per als estats membre, la simplificació dels procediments de permisos nacionals, proposar una legislació per al correcte funcionament dels mercats energètics i la realització de la reforma del Sistema de Comerç d’Emissions, per exemple.

De dur-se tot a terme, es traduiria en un benefici net de 13.000 milions d’euros, xifra que equival al finançament de la UE per a les infraestructures de transport en els pròxims 5 anys. A més, suposaria la creació de fins a 366.000 llocs de treball directes i indirectes en el sector.

Mentre fa uns anys l’eòlica es podia percebre com a un sacrifici o esforç necessari per aturar els efectes del canvi climàtic, ara es percep com a una oportunitat gràcies a l’espectacular reducció de costos. “L’eòlica terrestre és més barata que qualsevol forma de nova generació d’energia”, apuntava Dickinson. La transició energètica i econòmica europea està en marxa. Vist així, potser un futur 100% no sona tan utòpic o improbable, no?

La bona marxa de les renovables en general

World Resources Institute (WRI) també presentava recentment un altre estudi Assessing The Post-2020 Clean Energy Landscape. Aquest concloïa que la producció d’energies renovables en les principals economies del món es duplicarà fins a l’any 2030.

Sempre que es compleixin els plans anunciats, l’oferta d’energia verda a 8 dels 10 països amb més emissions de gasos d’efecte hivernacle del món –Brasil, la Xina, la UE, l’Índia, el Japó, Mèxic i els Estats Units- augmentarà en 11.000 TWh, passant dels 8.900 del 2012 a 19.900 TWh el 2030. Els casos de Canadà i Rússia no s’han contemplat en l’estudi perquè aquests no han anunciat objectius en energies renovables més enllà del 2020.

La directora del programa de clima del WRI, Jennifer Morgan, declarava durant la presentació que totes aquestes dades positives i prometedores en matèria de renovables “envien un fort missatge als mercats i als cercles d’inversió”. Juntament amb els acords que puguin sorgir de la Cimera del Clima a París, és bastant evident que les energies renovables no poden fer cap altra cosa que créixer i desenvolupar-se durant els proper 15 anys. El futur serà renovable o no serà.