Turbines minieòliques: una altra manera d’autoconsum

A mesura que evolucionen les noves tecnologies i polítiques d’autoconsum energètic, s’obre camí també l’energia minieòlica: turbines domèstiques per generar energia neta a casa. Els panels solars fotovoltaics no són l’única opció a l’hora d’apostar per sistemes de producció d’electricitat per a la llar.

Fem una repassada a les dades bàsiques que el consumidor ha de tenir en compte abans de deixar-se emportar pel vent, amb l’ajuda de la guia pràctica publicada per l’organització de consumidors OCU.

Com funciona un aerogenerador?

Tot i que la tecnologia avança constantment i apareixen nous sistemes d’energia minieòlica al mercat, convé comprendre com funcionen i quins són els components principals dels aerogeneradors de petita potència.

En un aerogenerador, el rotor s’encarrega de convertir l’energia cinètica del vent en energia mecànica, que al seu temps esdevé energia elèctrica gràcies a un generador elèctric acoblat al rotor. L’inversor o convertidor de càrrega adapta aquesta energia generada perquè la puguem consumir a casa. El limitador de potència permet regular la velocitat, una funció especialment clau en condicions meteorològiques extremes que garanteix la seguretat del sistema. Altres components importants són el timó (el sistema d’orientació del molí) i la torre o suport.

Quins tipus de turbines existeixen?

En general, existeixen dos tipus de turbines, que depèn no només del nombre i disseny de les pales, sinó també de l’àrea que escombren.

Els aerogeneradors d’eix horitzontal es consideren més eficients i econòmics, tant si el rotor està orientat en la direcció d’incidència del vent (davant de la torre) com si està orientat en la direcció dominant del vent (darrere de la torre). El primer tipus requereix un sistema d’orientació, mentre que el segon és auto-orientable.

Les turbines d’eix vertical, més recents, encara es consideren menys eficients i costoses. Gràcies a la seva estructura simètrica, aquests sistemes estan sempre orientats a la direcció predominant del vent.

Com sé si puc instal·lar un aerogenerador a casa?

Segons l’OCU, hi ha tres aspectes clau a verificar per saber si la instal·lació d’un sistema d’energia minieòlica és una bona opció per a casa teva.

En primer lloc, cal comprovar si la localització  de la teva residència compta amb nivells suficients de vent. Es pot fer consultant en línia l’Atlas Eòlic d’Espanya, publicat al lloc web de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

Un altre aspecte a considerar és si comptes amb espai suficient per instal·lar la torre de l’aerogenerador, ja sigui a la teulada, al jardí o qualsevol altra superfície. Cal verificar també que elements dels voltants com puguin ser arbres o edificis no obstaculitzen la circulació del vent.

Finalment, l’OCU recomana fer la recerca corresponent per estimar si el model de miniturbina eòlica que hem escollit podrà satisfer les nostres necessitats de generació elèctrica, i demanar diversos pressupostos especificant les nostres condicions i expectatives per poder triar la millor opció.

El darrer pas, si hem previst la instal·lació de la turbina a dins d’una ciutat, serà demanar permís a l’ajuntament. Encara hi ha moltes regulacions que no tenen procediments específics per als sistemes d’energia minieòlica, pel que sovint ens tocarà armar-nos de paciència i esperar que la interpretació de les normes per part del personal tècnic estigui en línia amb la tan necessària transició cap a un sistema energètic més net i sostenible.