Les tres grans potències eòliques de l’Amèrica del Sud

Les tres grans potències eòliques de l’Amèrica del Sud

Al Brasil, la potència eòlica s’ha multiplicat per 45 en una dècada; a l’Uruguai s’ha multiplicat per 30 en tan sols cinc anys, i a Xile hi ha actualment ni més ni menys que 23 projectes de parcs  en fase d’avaluació mediambiental. D’aquests tres gegants de l’eòlica a l’Amèrica del Sud parla “Renovables: la respuesta está en el viento”, el darrer informe del BBVA Research.

Xile, una aposta a llarg termini

A Xile, un país que després de l’Acord de París s’ha fixat l’objectiu de reduir les emissions de CO2 en un 30% cap al 2030, el vent va estar la font del 3,1% de l’electricitat produïda al 2016, un any en què l’eòlica va suposar el 12% de l’energia total afegida. Des del 2010, la capacitat eòlica instal·lada (terrestre i procedent del sector privat) ha augmentat en 1.058 MW. L’informe del BBVA Research assenyala que en aquests moments” hi ha 23 projectes de parcs eòlics sotmesos a avaluació ambiental els quals equivalen a 2.100 MW, per una inversió de 4.000 milions de dòlars”. L’estudi estima al 2017 la matriu energètica xilena veurà arribar 300 MW més de nova potència eòlica”, i dibuixa un panorama immillorable per al sector basat en “un major suport governamental, juntament amb nous projectes de transmissió i interconnexió, i millores en el disseny de subhastes d’energia”.

Uns dos terços de la producció del país està en mans de multinacionals estrangeres, un 14% correspon a Colbun, la gran empresa local, i la resta està controlada per petits productors. L’informe apunta que la capacitat afegida al 2017 (un 25% de generació eòlica) procedeix totalment de nous actors, un factor que el BBVA Research identifica com un dels factors d’èxit de la indústria al país. Al darrere hi ha la voluntat del govern, que ha facilitat proactivament aquest escenari amb l’aplicació de noves polítiques. A més de les lleis del 2008 i el 2013 on s’estableix que un 20% de l’energia produïda haurà de ser renovable abans del 2035, Xile ha dibuixat un pla a llarg termini, Energía 2050, segons el qual abans del 2050 un 70% de l’electricitat serà d’origen renovable.

170816_Les tres grans potències eòliques de l'Amèrica del Sud

Canela – La Serena, Xile

L’Uruguai, renovables per reduir la dependència

L’Uruguai, que al 2016 va arribar als 1.210 MW, és un dels deu països líders al món en capacitat eòlica per habitant, i el vent hi cobreix actualment gairebé un 30% de la demanda total d’electricitat. Només cinc anys abans, aquesta capacitat era 30 cops menor, i segons l’informe del BBVA Research l’eòlica seguirà creixent al país gràcies a la companyia energètica estatal UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas), que té previst invertir “mil milions de dòlars durant els propers tres anys en el marc d’un pla quinquennal de 3.400 milions: 600 milions de dòlars provindran d’UTE i els altres 400 milions del sector privat”.

Aquest remarcable creixement es deu, segons l’estudi,  a l’aposta del govern per les renovables des del 2010, amb un “ampli suport de la ciutadania”. De fons trobem la gran necessitat del país, històricament dependent de la hidroelèctrica i els combustibles fòssils importats, d’augmentar la seva seguretat energètica.

L’estudi apunta que sembla poc probable que es licitin noves subhastes a curt termini, ja que el país “té cobertes les seves necessitats d’energia eòlica fins al 2020”, però preveu oportunitats arran dels acords d’intercanvi d’energia signats amb l’Argentina i el Brasil, que “podrien ajudar a atreure la inversió i augmentar l’eficiència”. En tot cas, segons l’estudi, UTE “espera que la capacitat eòlica instal·lada arribi als 1.400 MW cap a finals de 2017”.

Les tres grans potències eòliques de l’Amèrica del Sud

Parque Eólico “Sierra de los Caracoles”

Brasil: perfil de l’octava potència eòlica mundial

Els parcs eòlics de Brasil van produir el 7,1 % de la demanda elèctrica del país al 2016, un any en què les inversions van arribar als 5.400 milions de dòlars, amb 2.014 MW de nova potència afegits al parc nacional. Deu anys abans, el país comptava tan sols amb 235,4 MW eòlics, una xifra que al 2016 ja era de 10.747 MW. L’informe del BBVA Research, tanmateix, augura una  “certa moderació en els propers anys” i adverteix que tot i que “podria arribar a 16.500 MW al 2018, en certa mesura com a resultat de les inversions d’anys anteriors; però al 2019 i 2020, el resultat més probable és que la capacitat romangui en general estable”.

El dinamisme de la indústria eòlica brasilera és principalment el resultat, segons l’estudi del BBVA Research, d’un programa públic d’incentius a les energies de renovables llençat al 2002 sota el nom de Proinfa. Especialment important van estar el finançament de projectes per part del Banco Nacional do Desenvolvimento, i l’organització governamental de subhastes que facilitaven la compra d’energia eòlica, així com l’escenari de crisi al món desenvolupat.

Les tres grans potències eòliques de l’Amèrica del Sud

Osório, Brasil