El somni de l’accés universal a l’energia podria ser real al 2030

Energia assequible, segura, moderna i no contaminant per tots. Aquest és el punt número 7 dels 17 recollits als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats al 2015 per l’ONU. Però, com i quan hi arribarem? Segons l’informe Energy Access Outlook: from Poverty to Prosperity, part de la sèrie World Energy Outlook-2017 de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), l’estratègia passa per les energies renovables, ja que aquestes poden proporcionar accés universal i net a l’electricitat als països en vies de desenvolupament, i al mateix temps avançar cap als objectius climàtics de reducció d’emissions. L’AIE estima que la creixent voluntat política i la reducció del cost de l’energia renovable podria fer possible assolir aquest objectiu al 2030.

El repte de l’energia

S’estima que arreu del món, uns 1.060 milions de persones viuen sense electricitat, la major part a països d’Àsia i Àfrica. Segons l’ONU, 2.800 encara utilitzen fonts d’energia com la llenya, el carbó vegetal, els fems i l’hulla per escalfar-se i cuinar. Unes pràctiques que causen més de 4 milions de morts prematures a l’any degut a la contaminació de l’aire en espais tancats.

L’objectiu d’accés a l’energia establert pels ODS incideix en la importància que aquesta provingui de fonts renovables, ja que la producció d’energia representa al voltant del 60% del total d’emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle i és la principal causa del canvi climàtic. A més, també es contribuiria a millorar les condicions de vida de les dones a molts països en alliberar les hores dedicades a la recollida de llenya per cremar.

El camí cap al somni

L’informe Progressos en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2017, presentat el passat estiu, assenyala que del 2012 al 2014 el percentatge d’energia renovable, calculat respecte al consum final, va augmentar del 17,9% al 18,3%. La hidroelèctrica va ser responsable de la major part d’aquest augment, seguida de la solar i l’eòlica. Ara el repte, segons assenyala el mateix informe, és incrementar l’ús d’energia d’origen renovable en els sistemes de calefacció i de transport, dos sectors que representen el 80% del consum energètic global.

L’informe de l’AIE, per la seva banda, ha proporcionat una primera anàlisis històrica de 140 països i assenyala el progrés fet en els darrers 15 anys: de 1.600 milions de persones sense accés a l’electricitat al 2000 a 1.100 milions al 2016. Els països asiàtics en particular estan progressant significativament: molts podrien assolir l’accés universal a l’energia al 2030 i alguns, com l’Índia, s’espera que ho facin abans, a principis del 2020.

Perquè el somni de l’accés universal a l’energia es compleixi, però, l’AIE assenyala que caldria una inversió de 31 mil milions de dòlars anuals, una xifra que equival a menys del 2% de la inversió energètica global. I tot i així, adverteix que segons les previsions encara 674 milions de persones quedarien sense accés a l’energia al 2030, el 90% a l’Àfrica subsahariana.