170628_Riscos legals_riesgos legales

Riscos legals, els més preocupants pels inversors en projectes renovables

A l’hora de prendre decisions sobre la compra i operació de projectes d’energies renovables, la major part dels inversors consideren els riscos legals i regulatoris com els més rellevants, seguits dels financers. És la conclusió que es desprèn de l’informe “Riscos als projectes d’energies renovables”, elaborat a partir d’una enquesta a 110 inversors en projectes del sector a set països. Al darrere hi ha Blue Tree Asset Management (BTAM), empresa especialitzada en gestió integral de projectes d’energia renovable, i la firma legal CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Els canvis en la regulació

Segons l’estudi, el 57% dels inversors enquestats assenyala els riscos legals i regulatoris com els més importants, especialment els canvis realitzats en els marcs regulatoris amb impacte directe sobre les empreses, un tema que el 79% identifica com el principal risc legal. Les assegurances de responsabilitat civil pels directors i gerents són escollides pel 74% dels participants com la millor forma de combatre aquest tipus de riscos, juntament amb l’ús de Codis Ètics i de Conducta i la preparació de canals de denúncia que desencoratgin el frau.

Parlant de riscos financers, el 72% creu que l’incompliment dels termes és la qüestió més preocupant, un problema que ajuden a resoldre els assessors externs. Els riscos tècnics, per la seva banda, apareixen com els més controlats.

Amèrica Llatina, el mercat més atractiu

L’informe assenyala diferències en la valoració des riscos segons cada regió geogràfica. En aquest sentit, Àfrica es considera la regió amb major exposició al risc (escollida pel 72% dels inversors), seguida d’Amèrica Llatina (41%) i Àsia (26%). Malgrat el risc, tanmateix, Amèrica Llatina també és el mercat més atractiu per a invertir en renovables a deu anys vista per al 57% dels enquestats, seguida d’Àsia i Europa. Nord Amèrica es percep com el mercat amb menys risc, però només un 20,2% dels participants en l’estudi el consideren atractiu per invertir-hi.

L’estudi també fa distinció entre els riscos de les diferents tecnologies d’energies renovables. L’eòlica terrestre, la hidràulica i la fotovoltaica s’associen a un nivell general de riscos baix, mentre que els inversors confessen tenir més reserves amb els projectes de renovables marines (27,8% dels enquestats) i de termosolar (27,1%).