renovables deloitte

Les renovables, font preferida d’energia arreu del món, segons Deloitte

L’eòlica i la solar han estat recentment reconegudes com a fonts d’energia ‘convencionals’. Ja no són, doncs,  ‘alternatives’ com se les solia denominar. Ja competeixen en igualtat de condicions amb fonts d’energia més antigues i menys sostenibles. Ja comencen fins i tot a superar-les. Ja s’estan convertint ràpidament en les tecnologies preferides per generar energia a tot el planeta.

De tot això tracta l’estudi de Deloitte Global Renewable Energy Trends (Tendències Globals de l’Energia Renovable). Innovació tecnològica, eficiència en els costos, augment de la demanda. Són els tres factors claus que estan posant les renovables –especialment l’eòlica i la solar–  en primera línia de l’indústria energètica. L’estudi explora les tendències que estan provocant aquesta transformació del sector.

Primera tendència: les renovables estan assolint la paritat de preu i rendiment, tant a la xarxa com for a de la mateixa. Segona tendència: l’energia eòlica i solar estan demostrant que tenen capacitat per contribuir a equilibrar la xarxa en termes d’eficiència de costos. Tercera tendència: la innovació tecnològica està accelerant l’avantatge competitiu de l’eòlica i solar front a les fonts tradicionals d’energia.

Quarta tendència: l’augment de la demanda dels consumidors és clau, apunta l’informe. Els consumidors actuals necessiten fonts d’energia més fiables, asequibles i ambientalment sostenibles, tres requisits que, gràcies a les tres primeres tendències, les renovables compleixen millor que altres fonts. En aquest sentit, els consumidors més importants són les ciutats, els projectes energètics comunitaris, els mercats emergents i les grans companyies que aposten per les renovables.

L’estudi de Deloitte conclou amb determinació: “la situació de les renovables mai no ha estat tan forta”.Les tendències que destaca l’informe continuaran reforçant-se en els propers anys gràcies a “dos cercles virtuosos”: l’evolució de les tecnologies farà baixar encara més els costos i millorarà la integració. Això facilitarà que cada cop més consumidors aposten per abastir-se amb energia de fonts renovables, i accelerarà les transicions energètiques nacionals arreu del món.

I no només allà on els governs nacionals estan apostant per polítiques favorables al canvi de model. L’estudi recorda que la demanda de renovables creix fins i tot a països com els Estats Units o Austràlia, on els executius nacionals estan fent marxa enrere en les polítiques de descarbonització de l’economia. En aquests casos, apunta l’estudi, les ciutats, les comunitats i les grans empreses han esdevingut els actors principals de la transició, que no s’atura.