La complicada relació actual d’Espanya amb els inversors renovables

“Potser el govern espanyol ha pogut crear un boom recent en projectes d’energies renovables amb les darreres subhastes, però el repte més gran és convèncer els inversors de que poden tornar a confiar en el govern”. Aquestes paraules del redactor Richard Heap resumeixen l’essència de l’últim informe publicat per A Word AboutWind, que sota el títol “Spain fightsback” (Espanya s’hi torna), analitza el quart trimestre de l’any fiscal de la indústria eòlica mundial, amb un enfocament centrat principalment en els cops de volant d’Espanya.

Guanyar de nou la confiança

Segons l’informe, el clima de desconfiança creat en el marc de la crisi financera per les retallades retroactives dels principals projectes d’energies renovables entre l’any 2010 i el 2013, no serà gaire fàcil de revertir. A més, l’estudi afegeix que el fet que només dos de les ja quaranta demandes presentades per inversors estrangers contra el govern han estat resoltes deixa encara moltes preguntes sense resposta sobre les polítiques energètiques espanyoles.

A conseqüència de les retallades, l’any 2015 no es va afegir ni un sol MW d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola. El desolador panorama es va tractar d’animar amb les subhastes celebrades en la primera meitat del 2017, en què es van adjudicar 4 GW a nous projectes d’energia eòlica, la implementació dels quals està prevista pel 2020.

Esperança malgrat tot

Així és com s’ha arribat al còctel actual d’esperança combinada amb una profunda incertesa que no desapareixerà d’un dia per l’altre. Les darreres subhastes són, almenys en teoria, una bona notícia, i tanmateix van arribar tan inesperadament que van ésser acusades de crear inquietud i desordre per una part de la indústria.

En tot cas, segons l’informe, faran falta encara més esforços per tranquil·litzar els inversors, profundament afectats en el passat, i recuperar una atmosfera adequada pel desenvolupament de la indústria.

La incertesa, pesa

L’informe d’inversors de A Word AboutWind insisteix en assenyalar la incertesa generada per les retallades a les renovables com una amenaça encara vigent a la indústria. Tot i que hi ha una reavaluació prevista pel 2019, l’estudi recorda que els retorns encara estan limitats al 7,39 %, i fins i tot es tem que puguin descendir fins al 4,5 %. A més, el marc de temps que ofereixen les subhastes, fins al 2020, resulta molt ajustat pels projectes eòlics, que per norma general requereixen més temps per enllestir-se que els fotovoltaics.

Malgrat els esforços i els senyals positius enviats per les darrers subhastes, la fluctuació en les polítiques energètiques actuals continuen fent dubtar els inversors. L’informe assegura que la incertesa de no saber, per exemple, fins on podria el govern rebaixar el límit de retorn, juntament amb les dificultats i l’estrès d’haver d’enllestir els projectes en un període de temps molt ajustat, generen unes circumstàncies en què molts inversors probablement decidiran no participar-hi de moment.