energies renovables europa

Quins països lideren el rànquing de les energies renovables a Europa?

A meitat de l’any 2016, en tot el continent europeu ja hi ha nou països que han assolit els objectius verds que es van marcar per al 2020. L’objectiu comú de la Unió Europea és aconseguir que el 20% de l’energia generada provingui de fonts d’energia neta.

Malgrat que les previsions puguin semblar inassolibles, la idea de viure en un món d’abastiment 100% renovable és, a poc a poc, més a prop de la realitat i es va obrint camí enmig dels gasos contaminants.

Els països que entren dins el rànquing són, per ordre: Suècia, Letònia, Finlàndia, Àustria, Dinamarca, Croàcia, Portugal, Estònia i Romania.

Percentatge d’energia provinent de fonts renovables

Percentatge d’energia provinent de fonts renovables | Eurostat

1. Suècia: líder inqüestionable des de 2013

El país nòrdic va ser el primer en assolir el percentatge marcat, ja fa tres anys. Suècia és líder indiscutible amb més d’un 50% d’energia neta del total que genera, degut sobretot a la gran aportació de l’energia hidroelèctrica.

Ja al 2010 es produïa al país més energia procedent de biomassa que de petroli, i el pressupost d’inversió per als propers anys és de 488 milions d’euros per al foment de l’energia renovable, amb especial interès per l’energia solar.

El perfil de l’energia eòlica a Suècia ha tingut en els darrers anys una importància ascendent impulsada, en gran part, pel règim de recolzament a les renovables que va llançar juntament amb Noruega el 2012 de cara amb la voluntat d’augmentar la producció a partir de fonts renovables.

2. Letònia: alt potencial eòlic

Letònia ocupa el segon lloc del rànquing amb un 38,7% de consum energètic renovable. La principal energia de la que fan ús és l’eòlica: és la més viable i la més desenvolupada, sobretot a les regions amb més vent registrat, com la costa del mar Bàltic  i la costa oriental del Golf de Riga.

Segons les dades, el potencial tècnic va ser estimat prop dels 1.277 GWh i l’aposta per aquesta energia és clara, amb 24,5 MW instal·lats en els últims anys.

3. Finlàndia: a l’avantguarda d’un sistema 100% renovable

Finlàndia es col·loca també per sobre del 38% de consum renovable, una dada afavorida per la possibilitat de desenvolupament de l’eòlica a l’arxipèlag Aland.

A més, els experts de la Universitat Tecnològica de Lappeeranta (LUT) han modelat un sistema amb gran capacitat instal·lada d’energia solar (uns 35 GW) i d’energia eòlica (uns 44 GW), el que podria generar més de 166TWh d’electricitat anualment, una xifra que doblaria el nivell actual de consum final.

4. Àustria: l’estat de la Baixa Àustria s’abasteix únicament de renovables

El país registra un abastiment renovable del 33% del total i és un exemple a seguir quant a filosofia en matèria de renovables: l’energia biomassa funciona des de fa més de 30 anys amb un nivell d’eficiència del 90%.

A més, un dels fets destacables és que un dels estats federats que conformen el país, la Baixa Àustria –amb 1,65 milions d’habitants–, obté el 100% de l’electricitat de fonts renovables i netes: 65% energia hidroelèctrica, 26% energia eòlica, 9% biomassa i 2% energia solar.

5. Dinamarca: líder en consum d’energia eòlica

Dinamarca ha demostrat que mitjançant la política energètica activa és possible un creixement sostenible, apostant per la promoció de l’eficiència i les energies renovables i l’ús de la bioenergia.

Les dades del darrer any confirmen que Dinamarca és líder en abastiment per energia eòlica, amb un 42%, millorant en un 3% la producció respecte l’any 2014. A aquesta fita se li suma el fet de no comptar amb la contribució dels dos parcs eòlics més grans de que disposa el país, d’un total de 2.400 repartits per tota la geografia danesa.

6. Croàcia: polítiques favorables al desenvolupament renovable

Els objectius marcats van ser superats per aquest país, assolint un 27,9%. Un programa enfocat a l’auditoria d’energia dels edificis és, des de 2011, una de les estratègies clau per al foment de l’eficiència energètica.

A banda del gran recolzament públic per tal d’ampliar l’ús d’energies renovables, la política croata s’ha bolcat per complir amb els compromisos energètics a través de la Llei d’Ús Eficient d’Energia (2008), l’Estratègia Croata d’Energia 2009, el Primer Pla d’Acció Nacional d’Eficiència Energètica per 2008-2010 i el Programa Nacional d’Eficiència Energètica per 2008-2016.

7. Portugal: importants inversions al sector de les renovables

Semblant a Croàcia, Portugal compta amb un Pla Nacional d’Acció per a les Energies Renovables (PNAER) que es complimenta amb mesures per incentivar l’estalvi energètic i l’eficiència energètica, tot plegat responent a l’estratègia que el país impulsa per a la transició energètica i la reducció de la dependència.

En els darrers anys, Portugal ha fet una enorme inversió en la promoció de les energies netes, el que s’ha traduït en un 27% d’abastiment d’energies renovables.

8. Estònia: la biomassa cobreix el 85% de la quota

A Estònia, la biomassa juga un paper destacat entre les renovables, amb un 85% de la quota i és líder en la producció d’energies a base de fusta. Segons Eurostat, el percentatge d’abastiment per renovables a Estònia es situa en un 26,5%.

9. Romania: la importància dels ‘certificats verds’

Les renovables s’incentiven amb el sistema de Certificats Verds (CVS), pel qual el govern fixa una quota anual de certificats a disposar pels productors o distribuïdors de l’electricitat. La legislació a Romania contempla la percepció de 2 CV’s per MWh eòlic fins 2017 i d’1 CV per cada MWh eòlic produït a partir de 2018. Actualment se situa amb un abastiment renovable d’un 24,9%, quan en l’any 2004 es trobava en un 16,8%.