Petits aerogeneradors

bannerinner02

A petita escala, determinats models d’aerogenerador poden instal.lar-se a les llars o fer possibles petits projectes alimentats amb energia eòlica. Aquestes màquines poden ser autònomes o estar connectades a la xarxa de distribució.

Els sistemes autònoms s’utilitzen per generar electricitat que permet carregar unes bateries. Aquestes bateries permeten fer anar petites aplicacions elèctriques, sovint a llocs allunyats on resulta car o físicament impossible connectar-se a la font principal de subministrament energètic. És el cas de granges rurals o petites illes, que poden recórrer als aerogeneradors per escalfar o bombejar aigua, electrificar el tancat dels ramats, encendre els llums o fer anar petits sistemes electrònics per controlar equipaments.