Els parcs eòlics marins

bannerinner02

El mar obre noves oportunitats per a l’energia eòlica, sobretot perquè el vent circula a velocitats molt elevades i les economies d’escala permeten la instal.lació de turbines d’una grandària superior. La tecnologia de les turbines eòliques dels parcs marins es basa en els mateixos principis que la dels parcs terrestres. Es construeixen bases de formigó per sostenir l’estructura de les turbines, que pot ser de diversos dissenys. La part superior d’aquesta base es pinta d’un color brillant per fer-la visible als vaixells, i inclou una plataforma d’accés per facilitar el manteniment dels equips. Cables submarins porten l’energia a un transformador que la converteix a alt voltatge (normalment, entre 33 i 132 kv) abans de portar-la a la xarxa de distribució.

alternative text