Comptador energètic

bannerinner02

Pel càlcul de l’estalvi d’emissions s’aplica un factor de conversió de 977 tones de CO2 per GWh donat que es considera que la generació eòlica substitueix la generació a partir  de carbó.

Més informació