articles Nadal | artículos Navidad

PPA: les sigles de l’esperança renovable

Són les sigles de moda, la promesa d’un salt exponencial en el sector de les energies renovables. Però què és exactament un PPA i per què causen tanta sensació? Aquest model de compravenda, que garanteix seguretat financera i millora la planificació i la rendibilitat dels projectes renovables, serà cada cop més habitual a mesura que les tecnologies netes s’incorporen a la dinàmica del mercat i, en el cas de l’Estat espanyol, quan la regulació actual s’adapti a les necessitats del nou mercat de l’energia.

Què és un PPA?

Es tracta d’un acrònim de l’expressió anglesa Power Purchase Agreement (en català, acord de compra d’energia) que denomina un acord de compravenda d’energia a llarg termini entre un generador i un comprador (també anomenat «offtaker»). Els compradors poden ser bé consumidors finals (generalment grans empreses) o comercialitzadores que actuaran d’intermediàries i revendran l’energia a altres consumidors, normalment més petits.

A través del contracte o PPA, productor i comprador estableixen tots els detalls de la transacció: temps de validesa, termini per lliurar l’electricitat, penalitzacions en cas d’incompliment, termes de pagament, etc. Al món ja és habitual veure PPAs de fins a deu anys o més, però a l’Estat espanyol, on la legislació encara constitueix un obstacle per a aquest model, la duració actualment sol ser menor, d’uns cinc anys.

Moltes grans multinacionals com Google, Amazon o Facebook ja han incorporat aquest model de gestió de l’energia. A l’Estat espanyol, on aquests tipus de contractes comencen a guanyar popularitat, un cas conegut és el de Calidad Pascual.

Per què resulta interessant?

Amb un bon PPA, totes les parts guanyen. Els generadors garanteixen els ingressos per finançar els seus projectes gràcies a que l’acord els permet establir un preu de venda estable a llarg termini, i els compradors fixen els costos vinculats a l’electricitat durant aquest mateix termini. En resum, aquest tipus d’acords garanteixen el subministrament d’energia neta a llarg termini a un preu competitiu per a ambdues parts, i es milloren així aspectes del sector com la seguretat financera, la planificació dels costos de l’energia i la visibilitat dels preus més enllà del mercat actual.

Tot i els avantatges, l’evolució dels mercats i del preu de l’energia faran que amb el temps l’acord resulti més beneficiós per a una part que per a l’altra. Per això existeixen diferents tipologies de PPA, bàsicament ‘físics’ i ‘financers’.

En els físics, el comprador es connecta directament a una instal·lació renovable determinada sense passar per la xarxa elèctrica. Els financers, per contra, són més flexibles i permeten minimitzar els riscos associats al contracte físic en incloure la compensació de les diferències generades en el preu a llarg del temps. En el cas de PPAs indirectes com aquests, el promotor vessa l’energia renovable generada a la xarxa elèctrica i l’utilitza per a l’intercanvi. El comprador obté un preu més econòmic que el de mercat, i el productor aconsegueix ingressos estables que garanteixen la rendibilitat del projecte.

Energia verda a preu competitiu

El PPA és una modalitat contractual que tot i que existeix des de que es van començar a comercialitzar les energies renovables, principalment als Estats Units, ha crescut exponencialment amb el sorgiment de subhastes i concursos arreu del món. Amb la competitivitat que han guanyat i continuen guanyant les energies renovables, aquest model ha esdevingut central en determinats mercats, com Mèxic o Xile, però a d’altres, com els europeus, la regulació limita encara la seva popularització.

Aquestes iniciatives no només beneficien les parts que signen el contracte, sinó que també faciliten l’ús d’energia neta i sostenible per part de grans consumidors d’energia. Els PPAs, en assegurar el subministrament d’energia renovable a un preu competitiu i a llarg termini, també faciliten el compliment dels objectius de sostenibilitat de les empreses, fonamentals en la lluita contra el canvi climàtic.

Les certificacions d’origen de l’energia associada a aquest tipus d’acords, capaços d’oferir reduccions molt significatives de les emissions de CO2, és també un sector que està creixent i desenvolupant-se ràpidament en l’actualitat.

Obrint portes al futur de l’energia

A finals del 2016,la plataforma RE-Source, impulsada per WindEurope, SolarPower Europe, RE100 i el Consell Empresarial Mundial pel Desenvolupament Sostenible (WBCSD), va coordinar la signatura d’una carta als ministres d’energia europeus per part de més de 50 multinacionals per demanar que la Directiva sobre Energies Renovables després del 2020 inclogui l’eliminació de les barreres regulatòries que han estat limitant l’expansió dels PPAs corporatius a Europa.

En el cas de l’Estat espanyol, tal i com ha declarat recentment Rocío Sicre, presidenta de l’Associació Empresarial Eòlica (AEE), aquesta situació ha provocat que s’estiguin signant acords similars als PPA però amb un esquema complex que implica més risc i incerteses tant financeres com fiscals i regulatòries.

En la carta als ministres europeus, Re-Source subratlla el paper central que els PPAs corporatius tindran en la transició energètica de les properes dècades, i la seva capacitat per ajudar els països membres a assolir els objectius d’energia renovables establerts i alhora dinamitzar l’economia a través de nous models de negoci.