big data

Parlen les turbines: com el ‘big data’ està transformant l’energia eòlica

Big data, serveis al núvol, l’«Internet de les coses»… Si fa uns anys dèiem que la informació és poder, ara la dita sembla haver mutat a «big data és poder». Les noves tecnologies han donat lloc a un gran ventall de possibilitats derivades de la capacitat per recollir, combinar i analitzar en poc temps enormes quantitats de dades obtingudes a partir de múltiples fonts d’informació interconnectades. Com està contribuint aquesta revolució de les comunicacions al desenvolupament de l’energia eòlica?

Aprenent de la terra

8 milions. El Centre de Simulació Climàtica de la NASA processa cada dia 8 milions d’observacions meteorològiques. L’anàlisi d’aquestes dades a gran escala està facilitant el coneixement i la comprensió de les pautes climàtiques del planeta i de diferents localitzacions com mai abans havia estat possible.

Això és només un petit exemple de la gran quantitat de nova informació disponible gràcies a les noves tecnologies que està revolucionant la gestió d’actius de producció d’energia. Optimització de recursos, millora de la distribució, estalvi de costos, reducció del risc… L’arribada de nous sistemes d’anàlisi de dades està empenyent l’indústria eòlica cap a un gran pas endavant en termes d’eficiència i competitivitat que impulsarà previsiblement les inversions en el sector, una tendència que es sumaria a l’augment de les inversions en renovables arreu del món ja enregistrat al 2015. Gràcies als nous programes informàtics, decidir la millor ubicació d’un parc eòlic, per exemple, avui inclou la consideració de dades de la més diversa procedència, des de prediccions metereològiques a imatges de satèl·lit, dades geoespacials o mapes de deforestació. L’anàlisi d’un parc eòlic, que abans trigava setmanes, avui es pot fer en menys d’una hora.

Parlen les turbines

Evidentment, la recollida i l’anàlisi de dades no és res nou. Els parcs eòlics ja fa anys que monitoritzen les turbines des dels centres de dades, entre altres coses per poder oferir una predicció de generació a l’operador del sistema, augmentar l’eficiència del parc o predir necessitats de manteniment.

Quina és llavors la novetat? Fins ara, i en general, els parcs eòlics han funcionat com a unitats autònomes. Amb una gestió optimitzada, les turbines poden operar com un conjunt interconnectat, en lloc de competir pel vent. De la mateixa manera que un pacient es comunica amb el metge, cada cop les turbines estan més capacitades per comunicar-se entre elles i amb els fabricants, el que suposa una reducció de fallides inesperades i un increment de la producció. El llenguatge per a aquesta comunicació és, per descomptat, el big data.

D’aquesta unió de dues grans indústries del segle XXI, les energies renovables i les tecnologies de la informació, es preveu que sorgeixin noves àrees de negoci enfocades a redefinir l’operació d’unitats productives i el rendiment d’actius. És, podem dir, el costat «geek» de la transició energètica.

La carrera pel vent

La gestió de les turbines d’un parc eòlic és una mica com la Fórmula 1: per guanyar la carrera cal un cotxe tècnicament excepcional i un pilot amb unes habilitats excepcionals. I també un equip mecànic que es desviu per fer les reparacions i els canvis de peces necessaris en el mínim temps possible, sovint avançant-se a la fallida del cotxe o optimitzant-ne el rendiment, gràcies a prediccions basades en l’anàlisi de dades.

Als parcs eòlics, però, s’afegeix un element. Idealment, la reparació s’ha de fer a distància per evitar aturar la turbina i la pèrdua de productivitat que això suposa. És per això que el desenvolupament de models de diagnòstic remot, que permeten preveure les necessitats tècniques d’una turbina i reparar-la abans que aquesta s’aturi o en un temps mínim dins dels temps calendaritzats per a treballs de manteniment, ha estat clau per al desenvolupament de la indústria en les darreres dècades.

Evidentment, si a més es tracta d’un parc eòlic offshore, on els processos de manteniment i reparació són més complicats, la importància dels sistemes de diagnòstic remot encara és major.

Salt qualitatiu per al diagnòstic remot

Amb l’arribada del big data i el constant desenvolupament d’eines de recollida, combinació i anàlisi de dades procedents de diferents fonts, els sistemes de diagnòstic remot poden arribar a nivells de sofisticació abans inimaginables. Els operadors es beneficien així del fàcil accès a especialistes ubicats lluny del parc, que treballen amb milions de dades recollides al llarg d’anys d’experiència combinades amb projeccions de futur que realitzen a partir de complexos càlculs automatitzats en els quals intervenen grans quantitats de dades.

Aquests avenços afecten també a la millora de la tecnologia eòlica, ja que els mateixos sistemes de diagnòstic permeten recollir feedback després d’una intervenció tècnica i altres informacions d’utilitat per als dissenyadors i fabricants, que tenen la possibilitat d’escoltar “la veu de les turbines” i millorar-les contínuament.

Una indústria connectada

El concepte big data està basat en una idea d’interconnexió que va més enllà dels agents tradicionals d’un determinat sector industrial. S’estima que amb el temps, la informació resultant de l’anàlisi de dades no només estarà disponible per a operadors de parcs eòlics i fabricants de turbines, sinó que serà també beneficiosa per a molts altres agents, des de personal tècnic a estudiants i inversors.

Els reptes ara són la comunicació i la col·laboració. Si els diferents sectors i agents es posessin d’acord per posar les seves dades en comú i compartir-ne l’anàlisi, el resultat seria molt més potent. Tanmateix,  queden encara importants obstacles per superar, com ara les amenaces a la seguretat que suposen Internet i la posada en comú de dades. En un context en què els ciberatacs a infraestructures crítiques són cada cop més habituals, però, el desenvolupament de sistemes d’alt grau de seguretat avança a tota velocitat, i és només qüestió de temps que es trobin solucions. Arribat el moment es podria, per exemple, promoure l’ús d’un estàndard comú per a la recollida i emmagatzemament de dades que permetria desbloquejar la infinitat d’oportunitats que el big data encara guarda per a la indústria eòlica.

Són temps emocionants, i ens queda molt de camí per recórrer.