Panorama 2050: creixement del 140% per les renovables, i adéu a París

Panorama 2050: creixement del 140% per les renovables, i adéu a París

Al 2050 el consum d’energia elèctrica haurà crescut al voltant d’un 140%, i el 85% de la mateixa provindrà de fonts renovables, amb la solar fotovoltaica al capdavant, seguida de l’eòlica terrestre, l’hidroelèctrica i l’eòlica marina. És el panorama dibuixat pel nou informe de la consultora DNV GL Energy Transition Outlook 2017.

 

El repte renovable

“Preveiem que cap a mitjans de segle el subministrament d’energia primària estarà dividit a parts gairebé iguals entre les fonts fòssils i les renovables. Això pressuposa un creixement substancial de les energies renovables”, resumeix Remi Eriksen, President i CEO de DNV GL, al prefaci. I afegeix que aquestes previsions “haurien de ser un senyal d’alarma per tots els agents implicats al sistema energètic”.

Els importants canvis previstos en les tendències de consum d’un sector clau com l’energia, assenyala l’informe, és un repte tant per a les noves empreses emergents com per als governs, que hauran de considerar noves formules i fins i tot reduir la seva intervenció per avançar cap a l’ús de fonts renovables.

Tal com apunta la consultora, aquelles zones que ja apostin per nou models de consum més respectuosos amb el medi ambient comptaran amb avantatge en el futur.

Adéu, París?

L’estudi adverteix, tanmateix, que si les tendències no canvien, el gas continuarà tenint un paper fonamental, i la reducció de les emissions de CO2 derivades del significant descens en el consum de carbó i petroli previst no serà suficient per evitar un augment de la temperatura global per sobre dels  2 ºC, l’objectiu establert pels històrics acords del clima de París.

És per això que el document proposa accions concretes a portar endavant tant a l’àmbit local com global, com l’impuls d’assessories energètiques que tractin de millorar l’eficiència energètica facilitant l’adopció de fonts renovables d’energia i accelerant l’electrificació de la climatització i el transport. Paral·lelament, la consultora destaca la importància d’incrementar la conscienciació de la ciutadania respecte al consum eficient de l’energia, així com del suport governamental a aquesta línia d’acció.