P2X o V2G? Desxifrem l’emmagatzemament d’energies renovables

P2X, P2G, V2G… A mesura que avancen les indústries renovables i s’obren vies d’innovació en el sistema energètic, el debat públic s’omple de complicades sigles. En aquest post, en desxifrem algunes.

Camins diferents, objectiu comú

En general, els nous sistemes que s’amaguen darrere d’aquestes enrevesades sigles tracten d’una manera o altra de donar resposta a un dels grans reptes de la transició energètica: compensar la intermitència natural de les tecnologies renovables amb sistemes d’emmagatzemament.

D’aquesta manera, podrem disposar de l’electricitat excedent generada durant els pics de producció quan no bufi el vent, o quan no brilli el sol. Són, doncs, camins diversos amb un objectiu comú: millorar l’estabilitat, l’eficiència i la seguretat de subministrament de les energies renovables. 

P2X: Power-to-X

La P, significa ‘power’, energia. La X representa les diferents tecnologies de conversió que podrien utilitzar-se per emmagatzemar els excedents d’energia procedents de fonts renovables.

Així, P2G (la G significa ‘gas’) fa referència a les tecnologies que permeten utilitzar l’hidrogen com a vector energètic i convertir-lo en una solució d’emmagatzemament, que contribuiria a equilibrar la demanda i els recursos de generació renovable.

Altres tecnologies proposen diferents conversions de l’electricitat renovable. Per exemple, P2H (energia a calor) proposa aprofitar els excedents renovables per generar el calor necessari en edificis o sistemes industrials, i P2L(energia a líquid) fa referència a la producció de combustibles líquids sintètics.

P2G: pot el gas ser renovable?

Tot i que actualment la major part de l’hidrogen es produeix a partir de gas natural, un combustible fòssil que emet CO2 quan crema, el mateix procés ja pot fer-se utilitzant electricitat renovable. És el que es coneix com ‘hidrogen renovable’, un canvi que en un futur podria facilitar la descarbonització de la indústria del gas.

La tecnologia P2G proposa, doncs, que l’energia renovable sobrant durant els pics de producció s’utilitzi per produir hidrogen, que al seu temps pot tornar-se a transformar en electricitat a través de les piles de combustible, gràcies a una combinació electroquímica amb oxigen, i utilitzar-se per impulsar vehicles o altres maquinàries.

V2G: els cotxes elèctrics com a ‘hub de bateries’

Les bateries d’ió liti, el desenvolupament de les quals avança a tota velocitat, no només són un component clau en el desenvolupament dels vehicles elèctrics i la descarbonització dels sistemes de transport. També són una solució d’emmagatzemament que donarà l’impuls definitiu a les tecnologies de producció d’energia renovable.

A través de la seva bateria, un cotxe elèctric és capaç tant de rebre energia de la xarxa elèctrica (quan s’endolla per carregar-se) com de subministrar-la a altres dispositius o retornar-la a la xarxa. Aquest segon ús de la bateria és el que es coneix com tecnologia V2G, ‘vehicle to grid’: sistemes que permeten a la xarxa recuperar l’electricitat emmagatzemada en els cotxes elèctrics quan aquests no estan circulant, per exemple durant la nit.  D’aquesta manera, els cotxes elèctrics podrien convertir-se en una solució d’emmagatzemament energètic mòbil.

No són poques les sinèrgies que s’estan creant entre les energies renovables i la mobilitat elèctrica, dos sectors que saben que comparteixen el mateix futur. Per exemple, l’Associació Empresarial Eòlica (AEE) i l’Associació Empresarial pel Desenvolupament i Impuls del Vehicle Elèctric (AEDIVE), ja estan col·laborant per accelerar el desenvolupament d’una mobilitat basada en energies procedents de fonts renovables. Entre els principals objectius hi ha el de potenciar la utilització d’energia eòlica per a la cobertura de les infraestructures de recàrrega massiva, com també el desenvolupament dels sistemes d’emmagatzemament elèctric i de gestió de la demanda.

A mesura que les regulacions nacionals i internacionals intensifiquin les exigències de minimització de les emissions de carboni, la participació de les energies renovables en la xarxa elèctrica, i per tant també el sector de l’emmagatzemament energètic, esdevindran peces cada cop més importants per a fer efectiva la transició energètica cap a sistemes més nets i sostenibles.