180530_ objectius mundials energia 2030_objetivos mundiales

Assolirem els objectius mundials d’energia establerts pel 2030?

Anem pel bon camí per arribar a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts pel 2030? Sembla ser que, malgrat els avenços, la resposta seria no, segons les conclusions de l’estudi Tracking SDG7: The Energy Progress Report, publicat conjuntament per cinc agències clau en el sector: l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), l’Agència Internacional de l’Energia Renovable (IRENA), la Divisió d’Estadística de les Nacions Unides (UNSD), el Banc Mundial i l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Es tracta de l’estudi més ampli realitzat fins ara sobre el progrés mundial en els objectius globals relacionats amb les energies renovables, l’eficiència energètica, l’accés a l’electricitat i els mètodes nets de cuina.

Les renovables no arriben a sectors clau

Malgrat observar avenços importants, especialment en l’expansió de l’accés a l’electricitat en països en vies de desenvolupament i l’expansió de les energies renovables, en termes generals l’informe mostra dades decepcionants. Les renovables, per exemple, creixen en el sector elèctric, però no en el transport i els sistemes de calefacció, dos sectors clau que conjuntament representen el 80% del consum mundial d’energia.

Tot i així, s’observen senyals d’esperança en les experiències particulars de cada país, i cada cop hi ha més exemples de com amb polítiques energètiques adequades, els països poden avançar significativament en la introducció de les energies renovables, la universalització de l’accés a l’energia i la millora general de les condicions de vida de la població.

Cinc conclusions renovables

L’estudi destaca cinc conclusions principals pel que fa al desenvolupament de les energies renovables:

– El 17,5% del consum total d’energia final al món procedeix de fonts renovables des del 2015. D’aquest, però, el 9,6% correspon a formes modernes d’energia renovable (hidroelèctrica, eòlica, solar, geotèrmica), mentre que la resta correspon a usos tradicionals de la biomassa.

– Si calculem a partir de les polítiques existents en l’actualitat, s’espera que les tecnologies renovables modernes creixin fins el 15% i que la quota renovable assoleixi el 21% al 2030, unes xifres que tot i demostrar el progrés realitzat, no estan a l’alçada dels objectius del ODS7.

– Les tecnologies eòliques i solars ja competeixen, gràcies a la ràpida caiguda dels costos, amb les fonts de generació convencionals en moltes regions del món. Això ha fet créixer significativament les renovables en el sector de l’electricitat fins arribar al 22,8% al 2015. Tanmateix, l’estudi recorda que l’electricitat va representar tan sols el 20% del consum total d’energia final, i destaca la urgència d’accelerar l’ús d’energia neta en el transport i la calefacció, ja que representen el 80% del consum mundial d’energia.

– Les dades són bones, però no suficients. Tot i que la participació de les renovables en el transport creix amb rapidesa, parteix d’una base molt baixa i ascendeix a tan sols el 2,8% al 2015. Pel que fa a la calefacció, per contra, l’ús de renovables a dures penes s’ha incrementat en els darrers anys, i al 2015 es situava en el 24,8%.

– L’aposta de la Xina per les renovables des del 2010 ha fet que l’any 2015 s’enregistrés gairebé un 30% del creixement absolut en el consum d’energia renovable al món. Brasil, per la seva banda, va estar l’únic país entre els 20 majors consumidors d’energia en superar significativament la participació renovable mitjana en tots els usos finals: electricitat, transport i calefacció. Destaca també la participació del Regne Unit, on les renovables creixen a una mitjana d’un 1% anual des del 2010, una xifra més de cinc cops major que la mitjana mundial.

L’eficiència és clau

Segons ha publicat l’AIE en ocasions anteriors, més d’un terç de les reduccions d’emissions necessàries per assolir els objectius climàtics establerts a l’Acord de París ha de ser el resultat de polítiques d’eficiència energètica. Així doncs, anem pel bon camí cap a l’horitzó 2030 en termes d’eficiència? De nou, l’estudi Tracking SDG7 observa un progrés important però insuficient.

Un signe indubtablement positiu en aquest sentit és la creixent evidència de la desvinculació entre creixement econòmic i ús d’energia, com hem explicat anteriorment a l’article Bones notícies: les emissions de CO2 es desvinculen del creixement econòmic. El producte intern brut (PIB) mundial va créixer gairebé dos cops més ràpid que el subministrament d’energia primària entre el 2010 i el 2015.

La intensitat energètica (la relació d’energia utilitzada per unitat de PIB), va disminuir globalment a un ritme del 2,8 % al 2015, la reducció més important des del 2010. Tot i això, el ritme mitjà anual del 2,2% enregistrat al període 2010-2015 queda lluny de l’objectiu del 2,6% necessari per acomplir els objectius d’eficiència establerts. A més, aquest progrés és lent a les regions amb menys ingressos i amb una intensitat energètica superior a mitjana mundial.

Una dada particularment esperançadora és la reducció de la intensitat en el sector de l’energia industrial, el de major consum, que es situa en un 2,7 % de mitjana anual des del 2010. El progrés en el transport, per contra, és més modest i constitueix un dels majors desafiaments actuals pels països desenvolupats.

Un camí ambiciós per aconseguir els objectius

L’energia, com va dir Fatih Birol, director executiu de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) en la presentació del informe, “ha de ser al cor de qualsevol esforç per conduir al món per un camí més sostenible”. I afegeix: “Existeix una necessitat urgent d’actuar en totes les tecnologies d’energies renovables i d’eficiència energètica, que són clau per assolir tres objectius fonamentals: accés a l’energia, mitigació del clima i menor contaminació de l’aire».

Per la seva banda, el director general d’IRENA, Adnan Z. Amin, ha assenyalat que “aquest informe és un senyal important de que hem ser més ambiciosos per aprofitar el poder de l’energia renovable per assolir el desenvolupament sostenible i els objectius climàtics, i prendre més mesures per aconseguir un futur d’energia sostenible”.