lideratge-liderazgo-renovables-clean-energy-package

Nova ruta per recuperar el lideratge europeu en renovables

«Donar prioritat a l’eficiència energètica, convertir-nos en líder mundial d’energies renovables i oferir un tracte just als consumidors». Són els tres objectius fonamentals del Clean Energy Package, el paquet legislatiu presentat el passat 30 de novembre per la Comissió Europea (CE) per avançar cap al compliment dels objectius establerts a l’Acord de París i recuperar el lideratge d’Europa en el sector de l’energia renovable.

L’anomenat «paquet d’hivern», encara pendent de rebre el vist-i-plau del Parlament Europeu i del Consell, ha estat dissenyat per reorganitzar els mercats d’energia elèctrica durant el període 2020-2030 i facilitar «la transició cap a l’energia neta».

Objectius climàtics «a l’europea»

L’esborrany de propostes legislatives estableix un llistat d’objectius que els països de la Unió Europea hauran d’acomplir abans del 2030, com ara reduir les emissions de CO2 en almenys un 40%, que les renovables cobreixin almenys un 27% de la demanda energètica i augmentar l’eficiència energètica en un 30%.

Per això, els estats membre hauran d’elaborar Plans Nacionals Integrats d’Energia i Clima amb el 2030 com horitzó, que promoguin les energies renovables i la reducció d’emissions. Aquests plans s’enviaran a la Comissió al 2019, entraran en vigor al 2020 i a partir de llavors es revisaran cada dos anys. Paral·lelament, Brussel·les demana als països que preparin estratègies pel 2050, any en què s’espera que les emissions hagin estat ja reduïdes al mínim possible.

«Diners intel·ligents», i renovables

«Les energies netes van atreure al 2015 una inversió global superior als 300.000 milions d’euros», recull el comunicat difós per la CE, que veu la transició energètica com una «oportunitat industrial concreta» que suposaria «un augment de fins a l’1% del PIB durant la propera dècada  i 900.000 nous llocs de treball». Les renovables, assegura la institució, són «el sector de creixement del futur, i aquí és precisament on es troben els diners intel·ligents».

El paquet de mesures preveu també protegir les energies renovables en cas de crisi, tot i que valida el sistema de «mecanismes de capacitat», ja existent a països com Espanya o França, que facilita que les plantes de generació elèctrica tradicionals es mantinguin en espera sense produir per a cobrir la demanda en cas de necessitat. Un sistema que les organitzacions ecologistes, que es miren la nova normativa amb no poques sospites, han assenyalat que podria encobrir subsidis a les energies fòssils. No obstant, la proposta normativa de la UE estableix que els mecanismes de capacitat seran, sempre, un mecanisme d’últim recurs, que només es podrà utilitzar en casos molt justificats i excepcionals.

Els consumidors primer

L’estratègia que hi ha darrere la possible nova normativa dota de major protagonisme els consumidors, els quals, segons l’executiu comunitari, podran «escollir millor els proveïdors, accedir a comparadors de preus energètics fiables i produir la seva pròpia energia».

La proposta legislativa preveu un sistema de preus més dinàmic que limiti les tarifes als casos vulnerables, i una participació més activa dels consumidors en el mercat gràcies als comptadors i les xarxes intel·ligents. A més, amb aquest esborrany la UE es posiciona a favor de l’autoconsum, per al qual planeja simplificar les gestions administratives amb una «finestreta única», i establir sistemes de mediació per comercialitzar els excedents d’energia produïts pels consumidors, com les «comunitats d’energia» o els «agregadors».

A més, l’esborrany legislatiu insisteix en la importància d’augmentar l’eficiència energètica dels edificis, que actualment suposen el 40% del total d’energia consumida a la UE, per al qual encoratja la renovació i adaptació a les noves tecnologies dels edificis, així com un major ús de renovables pels sistemes de calefacció i refrigeració. Per als consumidors això suposarà, segons la institució, un estalvi mitjà d’uns 500 euros l’any per llar.

Ara només queda esperar i veure quina serà la normativa que serà finalment aprovada, i si les mesures i objectius concrets acompanyen els ambiciosos objectius anunciats.