Les retallades del Govern central a l’energia eòlica suposaran unes pèrdues d’ingressos de més de 16 milions d’euros per a Catalunya

Barcelona, 13 de febrer de 2013-. Associacions eòliques de tota Espanya uneixen forces per a aturar les retallades al sector eòlic decretades pel Govern central.

EolicCat ha participat aquest matí en una conferència de premsa a Madrid que han celebrat conjuntament les associacions eòliques autonòmiques i l’AEE. L’objectiu ha estat denunciar la situació econòmica insostenible a la qual es veu abocat el sector eòlic com a conseqüència de les retallades acumulades en els seus ingressos i que podria suposar la pèrdua d’uns 15.000 llocs de treball a Espanya en els propers mesos.

Les noves mesures aprovades pel Govern central per a retallar els ingressos del sector eòlic suposaran, a més, unes pèrdues pels parcs eòlics de Catalunya d’uns 16 milions d’euros durant l’any 2013, segons conclou un informe realitzat per EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, en col·laboració amb l’Asociación Empresarial Eólica (AEE).

A més de la pèrdua d’ocupació i de valor en les instal·lacions eòliques en servei, aquest darrer cop al sector eòlic provoca que no s’executin els projectes dels gairebé 10.000 MW eòlics adjudicats en els diversos concursos autonòmics, i que es perfilaven com a fórmula de creixement econòmic i d’ocupació en les diferents Comunitats Autònomes, així com un pol d’atracció d’inversors autòctons i internacionals. L’absència d’un marc regulador previsible i estable i la forta retallada sobre els ingressos que el Govern central ha imposat als projectes els fa totalment inviables.

Sobre EolicCat

EolicCat aplega a la pràctica totalitat de les empreses vinculades al sector eòlic que operen a Catalunya. En aquesta associació hi són presents primers fabricants d’aerogeneradors del món, tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres i altres petites i mitjanes empreses.

És voluntat d’EolicCat fer realitat la planificació eòlica formulada al Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC) 2012 – 2020, un projecte que contempla un objectiu de 5.153,6 MW de potència eòlica instal·lada a Catalunya l’any 2020.

EolicCat pretén aglutinar totes les empreses implicades en impulsar l’energia eòlica a Catalunya al voltant d’una mateixa organització. Amb això es vol disposar de la unió necessària per dur a terme accions conjuntes. En els propers anys es preveu una important expansió del sector de l’energia eòlica i per això és molt important la cohesió entre tots els actors que hi tenen part.

MÉS INFORMACIÓ
Tinkle Consultants 93 238 57 00
Olga Vidal (ovidal@tinkle.es) 607 14 69 48
Aroa Casas (acasas@tinkle.es) 607 26 15 20