L’eòlica ha suposat una reducció del 40,7% en el preu mitjà del mercat majorista elèctric

La generació elèctrica eòlica ha estat decisiva en el retorn de 310 milions d’euros de les elèctriques als consumidors

Barcelona, 21 de maig de 2014.- EolicCat ha creuat les dades de generació de l’energia elèctrica eòlica d’aquest primer quadrimestre de 2014 i les del preu diari del mercat majorista elèctric. El resultat evidencia la rellevància d’aquest sistema de generació d’energia renovable per assolir un preu més competitiu per a consumidors i usuaris.

El preu final mitjà del mercat majorista de l’electricitat ha estat de 26,17 €/MWh, fet que ha suposat una devolució als consumidors per part de les elèctriques de 310 milions d’euros, segons el càlcul de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Segons càlculs de l’AEE (Asociación Empresarial Eólica) l’efecte reductor de l’energia eòlica en el preu del mercat majorista en el quadrimestre ha estat de 18,00 €/MWh. La participació de l’eòlica ha reduït el preu del mercat majorista en un 40,7% fins 26,17 €/MWh. Sense l’eòlica el preu de mercat hauria estat de 44,17 €/MWh.

Creuant les gràfiques de generació que facilita Red Eléctrica Española (REE) i les del preu diari del mercat majorista elèctric s’evidencia que a major producció eòlica més baix és el preu diari. Per tant, tot i la retallada dels incentius de generació que ha fet l’Estat, la generació d’energia eòlica a Espanya ha resultat decisiva a l’hora de contenir el cost final de l’energia, afavorint  l’obtenció d’un preu més competitiu per al consumidor, amb l’important estalvi que suposa per a les famílies i a les empreses (veieu gràfiques adjuntes).

Segons les dades de REE l’eòlica ha estat la primera font de generació elèctrica el primer quadrimestre de l’any, amb 21.471 GWh, equivalent al 24,9% de la generació neta, per davant de l’energia nuclear (20.467 GWh) i la gran hidràulica (18.918 GWh).

Sobre EolicCat

EolicCat aplega a la pràctica totalitat de les empreses vinculades al sector eòlic que operen a Catalunya. En aquesta associació hi són presents primers fabricants d’aerogeneradors del món, tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres i altres petites i mitjanes empreses.

És voluntat d’EolicCat fer realitat la planificació eòlica formulada al Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC) 2012 – 2020, un projecte que contempla un objectiu de 5.153,6 MW de potència eòlica instal·lada a Catalunya l’any 2020.

EolicCat pretén aglutinar totes les empreses implicades en impulsar l’energia eòlica a Catalunya al voltant d’una mateixa organització. Amb això es vol disposar de la unió necessària per dur a terme accions conjuntes. En els anys vinents es preveu una important expansió del sector de l’energia eòlica i per això és molt important la cohesió entre tots els actors que hi tenen part.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari