EolicCat rep amb satisfacció el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic (copy 1)

El nou marc energètic suposa una aposta clara per l’energia eòlica tant terrestre com marina

L’Associació es mostra preocupada per la passivitat del Govern espanyol, que no aclareix la situació de la retribució a les noves inversions en energies renovables

Barcelona, 24 d’abril de 2012. Eoliccat, l’Associació Eòlica de Catalunya, ha manifestat la seva satisfacció, després de conèixer les primeres dades del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, presentat aquest matí pels departaments d’Empresa i Ocupació i de Territori i Sostenibilitat en la reunió del Consell Executiu del Govern.

El nou Pla del govern se centra en l’estalvi i les polítiques energètiques com a eixos principals, atorgant a les renovables, i en concret a l’eòlica, un paper molt important. Segons el document, es preveuen assolir 5.136 MW instal·lats d’energia eòlica, 570 dels quals seran d’energia eòlica marina, a partir de la definició d’un nou mapa eòlic, la repotenciació dels parcs ja existents que assoleixin una vida útil de 15 anys i la implantació de minieòlica i microeòlica.

En aquest sentit, per a Miquel Cabré, president d’EolicCat, el pla “suposa un pas ambiciós i una clara aposta per les energies renovables”. Amb tot, “el sector es mostra prudent davant la necessitat imminent tant d’establir objectius com desenvolupar les eines per assolir-los".

EolicCat també vol alertar el Govern català de la urgència per desencallar la moratòria a la retribució a les renovables establerta pel Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del RDL 1/2012. Amb l’actual incertesa sobre la retribució que han de rebre les inversions, el sector eòlic no s’arriscarà a fer noves inversions per desenvolupar el pla a nivell autonòmic.

A més, un altre dels entrebancs principals que s’han de superar per tal d’assolir els objectius marcats, tant a curt com a llarg termini, és accelerar els processos de tramitació. En aquests propers vuit anys caldrà posar en servei 3.300 MW eòlics terrestres, incloent els 768 MW eòlics adjudicats en concurs.

Tot plegat, tal i com contempla el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, per complir els objectius 20-20-20 establerts per la UE: reduir l’energia un 20,2%, augmentar al 20,1% les renovables i reduir un 25,3% les emissions de CO2 l’any 2020.

Situació actual de l’eòlica

En l’actualitat, Catalunya ha arribat als 1.008 MW eòlics. La comunitat catalana té un total de 36 parcs en operació* que produeixen anualment uns 2.100 GWh, l’equivalent al 4,2% del consum elèctric de la comunitat catalana.

A més, segons les darreres dades de l’AEE, Catalunya ocupa el setè lloc en el ranking de comunitats autònomes productores d’energia eòlica.

Sobre EolicCat

EolicCat aplega a 50 empreses que operen en el sector eòlic a Catalunya. En aquesta associació hi són presents primers fabricants d’aerogeneradors del món, tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres i altres petites i mitjanes empreses.

EolicCat vol fer realitat la planificació eòlica formulada al Pla de l’Energia de Catalunya 2006 – 2015, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya l’Octubre de 2005, un projecte que contempla un objectiu de 3.500 MW de potència eòlica instal·lada a Catalunya l’any 2015.

MÉS INFORMACIÓ
Tinkle Consultants 93 238 57 00

Lorena Amo (lamo@tinkle.es) 607 468 645
Aroa Casas (acasas@tinkle.es) 607 26 15 20