EolicCat rebutja la nova regulació eòlica proposada pel Ministeri d’Indústria

EolicCat no compren que es vulgui imposar una decisió d’aquesta magnitud sense acordar-ho amb el sector, a menys de dos mesos de les eleccions

Barcelona, 29 de setembre de 2011.  EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya s’oposa a la proposta de Reial Decret elaborada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç sobre la nova regulació del sector eòlic i demana la retirada de la mateixa.

Segons EolicCat, si l’esborrany tira endavant en els actuals termes en els quals està redactat suposarà abocar al sector eòlic català a la seva desaparició. En aquest sentit, Ramon Carbonell, president de l’Associació considera “totalment inviable que tant els projectes que s’estan tramitant com els que han sorgit del darrer concurs vegin la llum”.

Entre d’altres, la proposta regulatòria que el Ministeri ha enviat a la CNE per la seva aprovació retalla en un 40% la retribució a l’eòlica i estableix un canvi de model amb quotes anuals i limitació d’hores primades. Unes premisses que no garanteix la rendibilitat raonable que exigeix la Llei del Sector Elèctric.

Un fet que a Catalunya frena el desenvolupament del Pla de l’Energia, ja que posa en risc la construcció de 123 parcs eòlics, actualment en tramitació, que sumen 2.270 MW, els quals inclouen els adjudicats a través del concurs eòlic el passat 26 de novembre de 2010.

Aquestes xifres suposen la pèrdua d’una inversió material de 2.847 milions d’euros i dels plans industrials de les empreses adjudicatàries del concurs, valorats en 273 milions; a més, de la desaparició de les aportacions anuals al territori i als ajuntaments per valor de 28,4 milions d’euros.

EolicCat no compren que es vulgui imposar una decisió d’aquesta magnitud sense un acord previ amb el sector, a menys de dos mesos de les eleccions generals. Consideren que una proposta de regulació d’aquestes característiques suposa, pel govern socialista, un nou front contra un sector que ha estat un exemple de lideratge mundial.

D’aquesta manera, l’Associació Eòlica de Catalunya se suma al rebuig i preocupació generalitzada de la resta d’Associacions autonòmiques i actors del sector eòlic espanyol.

Sobre EolicCat

EolicCat aplega a 50 empreses que operen en el sector eòlic a Catalunya. En aquesta associació hi són presents primers fabricants d’aerogeneradors del món, tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres i altres petites i mitjanes empreses.

EolicCat vol fer realitat la planificació eòlica formulada al Pla de l’Energia de Catalunya 2006 – 2015, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya l’Octubre de 2005, un projecte que contempla un objectiu de 3.500 MW de potència eòlica instal·lada a Catalunya l’any 2015.

Actualment a Catalunya hi ha 36 parcs eòlics en funcionament, amb una potència eòlica instal·lada de 999,94 MW.