Minieòlica: molins per convertir les ciutats en entorns més sostenibles

“Les ciutats tenen una oportunitat per transformar el subministrament i ús de l’energia i superar positivament el procés de descarbonització global”, segons l’informe ‘Renewable Energy in Cities’ escrit per l’Agència Internacional de les Energies Renovables (IRENA).

El nou informe, que recull el consum d’energia a 3.649 ciutats d’arreu del món, explora les possibilitats d’augmentar l’ús de les fonts d’energia renovable fins l’any 2030 en els entorns urbans de les ciutats i metròpolis mundials. Encara que no existeixi una solució comuna per augmentar el consum provinent de les energies renovables, segons l’informe cal destacar que les ciutats tenen molt potencial per incrementar-lo.

Ciutats transformadores

“Les ciutats poden exercir una funció transformadora capaç de guiar el món cap a un futur d’energia neta i sostenible” declarava Adnan Z. Amin, director general d’IRENA a l’acte de presentació de l’informe durant la III Conferència Hàbitat celebrada a Quito (Equador) el mes d’octubre de l’any passat. “Hem de repensar el panorama energètic urbà, fet que precisa una rigorosa planificació i un procés de presa de decisions amb un enfocament global. L’energia renovable i l’eficiència energètica impulsaran el futur del creixement de les ciutats i hem d’assegurar-nos que aquesta transició succeeixi el més aviat possible” afegia Amin.

L’informe descriu tres àmbits prioritaris on prendre les mesures per augmentar l’ús de les energies renovables: primer, en l’àmbit de la construcció (calefacció, climatització, cocció i electrodomèstics); segon, en les opcions sostenibles de cara al transport (mobilitat elèctrica i bio combustibles); i finalment, en la implantació de sistemes integrats de generació d’energia urbana. La biomassa, l’energia solar i l’eòlica es poden distribuir tant als habitatges com a diferents sectors de la ciutat per augmentar l’ús net i sostenible.

Mini eòlica al món

Pel que fa a la distribució als diferents sectors de les ciutats, l’ús de l’energia minieòlica ha augmentat aquests últims anys a escala mundial. Segons l’informe ‘Small Wind World Report Update 2016’, presentat per l’Associació Mundial de l’Energia Eòlica (WWEA), la minieòlica comptava amb 830 MW instal·lats, és  a dir, un total de 945.000 aerogeneradors petits arreu del món a finals del 2014. Aquesta xifra mostra un increment del 8,3% respecte 2013, any que comptava amb 872.000 aerogeneradors.

Segons les dades globals del mateix informe, la Xina té el 41% de la capacitat mundial, els Estats Units el 30% i el Regne Unit el 15%. Com a exemple, al país britànic es van instal·lar 2.237 turbines per a la minieòlica, una quantitat que va suposar un augment substancial en comparació amb les 500 que es van instal·lar al llarg del 2013. L’informe també qualifica el nou mercat a l’alça existent a Itàlia, on la minieòlica va créixer un 71% a finals del 2014. Alemanya, Argentina, Canadà i Japó són descrits com a un mercat de grandària mitjana, segons el mateix informe de la WWEA.

A l’article “Molins eòlics a la ciutat” ja vam descriure alguns exemples d’implementació d’aquesta energia en entorns urbans d’arreu d’Europa. Una  mostra propera de l’ús d’aquesta energia és, per exemple, l’enllumenat autònom de la platja de Llevant a Barcelona que es va posar en marxa l’any 2015 amb 22 punts de llum: 16 que funcionen amb l’energia fotovoltaica i 6 amb l’energia híbrida de fotovoltaica i minieòlica.

D’acord amb les paraules de Stefan Gsänger, secretari general de WWEA, “la petita eòlica ha trobat el seu lloc en el mercat mundial de l’electricitat i proporciona energia a milers de persones que viuen en més d’un milió d’habitatges, molts dels qual no tindrien accés a l’energia sense les seves petites turbines de vent”. És clar, doncs, que la reconversió cap a les energies renovables a les cases familiars és necessària per deixar enrere, com comenta Amin, les energies ‘brutes’ per tal de crear ciutats del futur sostenibles i de les quals els seus habitants se’n sentin orgullosos.