L’incertesa regulatòria influeix més que la intermitència de les renovables en la volatilitat de preus de l’electricitat

Tradicionalment s’ha dit que és la integració de les fonts d’energia renovables, que depenen de la climatologia, el que fa que els seus preus de l’electricitat siguin tan volàtils. I és cert: quan hi ha sol i/o vent, l’energia renovable fa baixar els preus de l’electricitat (les renovables tenen un cost unitari de producció molt proper a zero), i quan aquests recursos naturals no estan disponibles, els preus apugen. Tanmateix, un nou estudi del grup d’investigació BiRTE, dependent de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat del País Basc (UPV/EHU), ha mostrat que la dependència de la climatologia de les renovables no és l’única raó darrere de la fluctuació dels preus: hi ha d’altres igualment importants, entre ells el marc regulatori, és a dir, el conjunt de polítiques que regulen tant la instal·lació de plantes d’energia renovable com les subvencions per incentivar-les.

L’estudi, publicat a la revista Energy Economics, analitza l’evolució del preu de l’electricitat durant un període de 16 anys, del 2002 al 2017 parant atenció, a través de models estadístics amb les dades dels preus elèctrics del mercat elèctric espanyol, a la influència de diferents factors en la fluctuació. “El marc regulatori és molt important en el mercat elèctric, i a més està molt influït per les directives europees», comenta Aitor Ciarreta Antuñano, investigador principal del grup d’investigació BiRTE i coautor de la publicació, en el comunicat enviat a premsa per la institució. I afegeix: «Hem volgut veure si en els períodes en què hi ha hagut incertesa, aquest aspecte ha influït en la volatilitat del preu de l’electricitat”.

Els resultats de l’estudi mostren que el factor més important de tots, fins i tot per davant de la intermitència de les renovables, és si hi ha o no un marc regulatori estable. L’anàlisi estadística de les dades va posar de manifest l’existència d’“un agrupament o clúster de volatilitat” (el període en què es va enregistrar el major nivell de volatilitat dels preus de l’electricitat).  Els canvis en la regulació implementats al 2012, que no es van estabilitzar fins al 2014, van donar com a resultat dos anys d’incertesa regulatòria que coincideixen amb aquest període.

Aquest factor regulatori al qual apunta l’estudi, en paraules de Ciarreta, «no té res a veure amb el fet que les energies renovables provoquin certa volatilitat per la seva naturalesa intermitent”. «Als agents econòmics els perturba més la incertesa associada a les polítiques reguladores”, conclou el doctor en Economia, per al qual aquest estudi hauria de servir com un avís a les administracions perquè es prenguin seriosament qualsevol canvi en la regulació.  I remata: «Al cap i a la fi, també ens afecta a la ciutadania, porquè la majoria estem acollits a tarifes que depenen del precu de mercat diari”.