L’evolució de l’eòlica a Espanya

En els darrers anys l’eòlica a Espanya ha estat marcada per la falta d’instal·lació de MW, i especialment en l’any 2015 ja que no va enregistrar cap augment de potència, un fet que no es donava des de la dècada dels 80. Malgrat tot, l’Estat és el cinquè país del món per potència eòlica instal·lada i hi ha dades que permeten mantenir l’optimisme.

Evolució de la potència eòlia instal·lada any a any a Espanya

Evolució de la potència eòlia instal·lada any a any a Espanya | AEE

Les dades més destacades

La potència instal·lada a data del 31 de desembre de 2015 era de 22.988MW, essent la tercera tecnologia del sistema elèctric amb una cobertura de la demanda del 19,4% i una producció de 47.704 GWh i compta amb més de 20.000 persones arreu de l’Estat treballant en el sector. A més, aporta de manera directa i indirecta 2.623 milions d’euros al PIB, el que significa un 0,24%.

Per altra banda, el valor de les exportacions en tecnologia es situen per sobre dels 2.000 milions d’euros l’any i la inversió en I+D supera els 85 milions d’euros anuals.

L’energia més barata: no tot són bones notícies

Durant l’any passat l’eòlica va ser l’energia més econòmica per a les llars del país, segons dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), juntament amb la minihidràulica, ja que va registrar menys de 50 euros per MWh de mitjana.

Malgrat que els preus baixos siguin un clar avantatge per als consumidors d’energia, l’altre cara de la moneda són els parcs eòlics, que han vist reduïts els seus ingressos.

Ingressos dels parcs eòlics sense incentius

Ingressos dels parcs eòlics sense incentius | AEE

Tot plegat també té explicació si mirem cap a la Reforma Energètica, i és que les instal·lacions anteriors al 2004 –que ja no reben cap incentiu– registren problemes per fer front als costos d’operació i manteniment. El primer trimestre d’enguany ha posat l’accent sobre aquest problema, que no havia estat previst per la reforma: quanta més eòlica es produeix, més baixen els preus i menys cobra el sector.

La indústria eòlica espanyola, al podi mundial

La indústria eòlica espanyola va arribar als 2.237 milions d’euros de saldo comercial (exportacions menys importacions), segons el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO) la millor xifra des de 2011. Això li ha valgut la tercera posició al rànquing mundial, superant a Alemanya. Dins l’Estat, les exportacions van significar un 1% del total espanyol, similar a l’aportació del sector vinícola, i per sobre del sector de les fruites, les hortalisses i les seves conserves. A més a més, aquesta indústria és l’única de les tecnologies renovables que té fabricació a Espanya.

Saldo de comerç exterior del sector industrial eòlic

Saldo de comerç exterior del sector industrial eòlic | Datacomex

Malgrat l’èxit internacional, la indústria segueix patint davant la paràlisi del país derivada de la Reforma Energètica, el que ha ocasionat que durant els dos últims anys els fabricants d’aerogeneradors hagin exportat el 100% de la manufactura.

El 2016, en el camí de ser un any de rècord

A diferència de l’any que hem deixat enrere, el vent i la pluja han fet acte de presència durant els primers mesos del 2016, el que ha permès que l’eòlica recuperés el mes de gener el primer lloc com a tecnologia del sistema: amb una producció de 5.237 GWh (un 25,7% més que el mateix període de l’any anterior), es va cobrir el 27% de la demanda, seguida de la hidràulica, amb un 15,4%.

El mes de febrer es va assolir un rècord històric amb una generació de 6.091 GWh i una cobertura de la demanda del 30,2% (un 2,4% superior al mateix període de l’any 2015). Això es va traduir en un estalvi de més de 15€ a les llars del país i la reducció de les emissions de CO2 mensuals en un 30%, el que equival a 1,3 milions de tones de CO2.

Amb dades definitives del tercer trimestre, la eòlica ha cobert el 27,3% de la demanda i es situa com a primera tecnologia del sistema amb un total de 17.200 GWh, després de dos anys de caiguda al rànquing.

Ha quedat palesa la falta d’estímul al sector per part del govern estatal, ja que ha romàs impassible davant la necessitat d’instal·lació de nova potència eòlica. Però el 2016 ha trencat la dinàmica dels darrers quatre anys, amb l’aprovació de l’inici del desenvolupament de dos nous projectes als parcs de Las Aulagas (13,8 MW) i Chimiche II (18,4 MW), a Tenerife, de la mà d’Iberdrola, que ha aconseguit la preassignació d’aquests MW’s al Registre Retributiu de la Quota Eòlica Canària. Qui també participarà dels nous MW serà Gas Natural Fenosa Renovables, que tindrà 70 MW de la mateixa quota, el que suposa un 15,5% del total.

Encara que no es coneixen la resta d’empreses que han registrat els seus parcs eòlics dins d’aquest paquet, el fet que es puguin posar en marxa 450 MW constitueix un bon al·licient perquè la indústria es recuperi i es pugui trencar amb la ratxa dels darrers 4 anys.