Les renovables porten feina: 1,2 milions de llocs de treball eòlic el 2018, segons IRENA

Al 2018, 11 milions de persones van treballar en algun dels sector relacionats amb el ‘boom’ de les energies renovables arreu del món, un 6,8% més respecte als 10,3 milions enregistrats al 2017. És una de les dades més destacades del darrer informe de l’Agència Internacional de les Energies Renovables (IRENA), Energies Renovables i Ocupació. Mai abans les fonts de generació d’energies renovables havien donat tanta feina.

Espanya, tercer país exportador

L’energia eòlica ,un dels sectors més dinàmics, aporta 1,2 milions del total de llocs de feina. Predominen els projectes en terra, malgrat el creixement de l’eòlica marina. El 44% de l’ocupació eòlica global té lloc a la Xina, seguida d’Alemanya, els Estats Units, Índia, Regne Unit, Dinamarca i Brasil. Espanya es sitúa com a vuité creador de feina en la indústria eòlica.

Si mirem al valor net d’exportacions industrials de tecnologia eòlica, Espanya, amb un 15% de les exportacions eòliques mundials, apareix en tercera posició al 2018, superada només per Dinamarca (42%) i Alemanya (29%). Europa és un fort exportador de tecnologia eòlica, ja que la Xina, el major exportador en el camp de l’energia solar fotovoltaica, limita la seva distribució eòlica principalment al mercat domèstic.

L’estudi assenyala cinc fabricants de turbines que sumen dos terços de tots els aerogeneradors terrestres  encomanats al 2018 arreu del món: Vestas, les xineses Goldwind i Envision, General Electric i Siemens Gamesa.

Un mercat canviant

L’àmbit geogràfic de les energies renovables, afectat per la diversificació en la cadena de subministrament, està transformant-se. Fins fa poc les indústries renovables es concentraven en uns quants mercats clau, com la Xina, els Estats Units I la Unió Europea. A mesura que més països aposten per les fonts de generació d’electricitat neta, emergeixen nous mercats. L’informe d’Irena destaca l’emergència de països com Malàsia, Tailàndia o Vietnam, on l’any passat es va observar un fort creixement de l’ocupació en energies renovables. A l’àmbit mundial, Àsia acapara un 60% del total de llocs de feina renovables.