Reparació aerogenerador

Les renovables generen un estalvi de 9.197 milions d’euros al sistema elèctric espanyol

L’Associació d’Empreses d’Energies Renovables (APPA) presenta a Barcelona l’Estudi de l’impacte macroeconòmic de les energies renovables a Espanya, la sisena edició del balanç anual que l’associació espanyola elabora sobre el sector i que analitza els principals paràmetres econòmics, socials i ambientals de les diferents energies renovables en règim especial.

L’informe conclou que l’any 2013 les renovables  van generar un estalvi de 9.197 milions d’euros al sistema elèctric espanyol. D’aquests, 5.871 milions corresponen a estalvi per la seva entrada al mercat diari, 3.142 milions en importació de combustibles fòssils i els 184 restants per estalvi en reducció d’emissions de CO2. La quantitat total estalviada és 2.484 milions superior a la rebuda en primes –que van arribar als 6.713 milions d’euros l’any 2013-.

Respecte a la seva aportació al Producte Interior Brut (PIB), les energies renovables van suposar uns 9.496 milions d’euros, l’equivalent al 0,93% del PIB a Espanya. A més, l’estudi estima que van realitzar una contribució fiscal neta de 1.163 milions i van millorar la balança energètica en 3.073 milions d’euros. La reinversió dels beneficis del sector en R+D+i és un altre element destacat per l’APPA, assolint els 248 milions d’euros al 2013, un 3,45% de l’aportació del sector al PIB.

Malgrat que aquest any des de l’associació s’ha apostat per destacar la dimensió de l’estalvi, optant en aquest cas per una actitud positiva i constructiva de cara al sector, les dades que més criden l’atenció, malauradament, són les relatives a la destrucció progressiva de llocs de treball i la previsió –o més aviat no previsió- de noves plantes de renovables a mig termini.

Fre a la implantació i destrucció d’ocupació                

De fet, José Miguel Villarig, president de l’APPA, va aventurar en la presentació oficial de l’estudi a Madrid que en els propers quatre o cinc anys no s’instal·laran renovables a Espanya. Villarig atribueix aquesta aturada a “una continua improvisació i a la poca visió de futur” en la regularització d’un sector que, segons ell apunta, “es troba instal·lat en una inseguretat jurídica impròpia d’un país de la Comunitat Econòmica Europea”.

Val a dir, que aquest desert renovable que pronostica Villarig contrasta amb la Planificació del sector elèctric espanyol pel 2015-2020, presentat pel Ministeri d’Indústria l’endemà que es fes públic l’informe de l’associació, i que en un principi obre la mà a les renovables al permetre la instal·lació d’un 8% més de potència.

També en matèria d’inversions i de compliments d’acords ambientals l’APPA dóna un toc al govern espanyol, remarcant que l’executiu ha posat en marxa “un procés de desmantellament d’un sector que fins ara ocupava una posició de lideratge mundial”. Per tal de reconduir la situació i complir amb els objectius d’energia marcats pel 2020, l’associació demana  un marc regulatori estable que acabi amb la incertesa i aturi el deteriorament del teixit industrial i inversor.

Pel que fa a l’ocupació, l’estudi indica que l’any 2013 es van perdre prop de 20.000 llocs de treball. Des del 2008 la industria de renovables ja n’ha perdut un de cada tres, o en altres paraules, de 163.163 treballadors un total de 42.748 han perdut la feina. El sector eòlic ha estat el més afectat en aquest sentit, ja que d’aquests 42.748 llocs de treball desapareguts més de la meitat –uns 23.000- els ha sofert l’eòlica.