solar i eòlica

L’eòlica lidera un moment crucial per a les energies renovables

La setmana passada diferents associacions i organitzacions del sector energètic corroboraven amb dades i anàlisi contrastats el brillant futur que des de fa temps es pronostica per a les energies renovables. L’energia eòlica se situa a l’ull de l’huracà d’aquest moment dolç per a les tecnologies netes i sostenibles amb el medi ambient. Tanmateix, queda molt per fer per aconseguir una transició energètica basada en energies renovables.

700 GW de nova capacitat de renovables en 5 anys

L’Agencia Internacional de l’Energia (AIE) prediu un fort creixement de les energies renovables, impulsades per la reducció dels costos de les tecnologies netes, en el l’informe Medium-Term Renewable Energy Market Report 2015.

En concret, preveu l’addició de més de 700 GW de nova potència. Amb això, les energies renovables augmentarien la seva quota en la generació mundial fins al 26% l’any 2020 (el 2013 era del 22%). Els canvis continuarien situant l’energia eòlica terrestre com a primera font de nova capacitat, seguida d’una fotovoltaica que escurça distàncies.

La Xina lideraria el desenvolupament de les energies renovables amb una aportació pròxima al 40% de la nova potència instal·lada. La seguirien la Unió Europea i els Estats Units. Més enllà de l’OCDE, països com l’Índia i Brasil estan accelerant el desenvolupament de les renovables i altres mercats com Egipte o Tailàndia també mostren senyals positius.

Eòlica i solar, cada vegada més barates

La comparació dels costos de generació entre combustibles fòssils i les energies renovables arriba a un punt d’inflexió. D’acord amb una anàlisi detallada publicada per Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Wind and Solar boost cost-competitive versus fossil fuels, queda clar que l’energia eòlica i la fotovoltaica han reduït els costos, mentre que aquests han pujat per a la generació amb gas i carbó. De fet, l’energia eòlica terrestre actualment és més competitiva en diferents indrets del món, sobretot a Europa.

L’informe realitzat pels analistes de BNEF revela que el LCOE amb energia eòlica terrestre a nivell mundial es va reduir dels 85 dòlars per MWh del primer semestre de l’any als 83 en l’actual. Pel que fa a la solar, la caiguda va ser dels 129 als 122 $/MWh.

Europa és el continent que destaca per una eòlica més competitiva. Actualment, ja és la forma més barata de produir electricitat a Alemanya i el Regne Unit, fins i tot sense comptar amb les ajudes públiques. L’eòlica terrestre britànica se situa sobre els 85 $/MWh, molt per sota dels 115 $ que costa el MWh produït pels cicles combinats de gas i la tèrmica de carbó. A Alemanya les xifres encara milloren: el cost de l’eòlica terrestre és de 80 $/MWh, mentre que el gas costa 118 dòlars i el carbó 106.

Curiós és el cas de la Xina, on el MWh d’eòlica terrestre costa 77 dòlars, per sota del gas, que puja fins als 113 dòlars, però encara lluny dels 44 $/MWh del cost de l’electricitat generada amb carbó.

Els costos anivellats de l’anàlisi de BNEF tenen en compte el cost de generació d’un MWh marginal d’electricitat, així com el cost de capital, el de desenvolupament inicial, els costos financers i els costos d’operació i manteniment.

Treballar per a una transició energètica amb èxit

L’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA) calcula que la capacitat de generació d’energia renovable l’any 2014 va assolir els 1.828 GW, quantitat superior als 1.500 GW dels cicles combinats de gas. Les previsions quant a producció anual d’energia són encara millors; s’espera que l’eòlica i la fotovoltaica creixin a partir del 3% anual, fins arribar a un increment del 20% l’any 2030, mentre que per la resta de renovables en general es confia que l’augment sigui del 27%.

A més, els resultats recollits en el seu Remap 2030 indiquen que el creixement  actual del mercat ha estat subestimat i que si es despleguen 800 GW de fotovoltaica i 550 GW d’eòlica addicionals entre el 2010 i 2030, la quota de les energies renovables en el sector de l’energia podria sobrepassar el 40% l’any 2030.

Malgrat l’eufòria dels bons resultats i l’enorme potencial de creixement de l’energia eòlica i la fotovoltaica a gairebé tots els països, encara ens trobem a una etapa relativament preliminar de desplegament global. O això és el que remarcava el director general d’IRENA en la presentació de l’informe titulat The Age of Renewable Power: Designing national roadmaps for a successful transformation.

L’informe identifica 20 mesures per fonamentar el desenvolupament dels plans nacionals per integrar les energies renovables i destaca les lliçons apreses fins ara. Des d’IRENA es considera que les solucions tecnològiques per recolzar aquesta integració ja estan disponibles, però que van apareixent nous reptes. Per això, demana als responsables polítics que s’anticipin als efectes que aquesta transformació tindrà en el desenvolupament econòmic, la seguretat energètica i el medi ambient.

També es posa de relleu la importància de la participació dels diferents grups interessats en el desenvolupament de plans de treball nacional, com és el cas de les elèctriques, i identifica nous grups d’interès que canviaran l’esquema: els generadors distribuïts, els prosumidors i noves institucions financeres. També destaca la importància de la cooperació internacional per aconseguir una transició energètica amb èxit.