Com funciona un aerogenerador?

bannerinner02

Els aerogeneradors produeixen electricitat tot aprofitant l’energia natural del vent per impulsar un generador. El vent és una font d’energia neta, sostenible que mai s’esgota, i la transformació de la seva energia cinètica en energia elèctrica no produeix emissions.

Els aerogeneradors son l’evolució natural dels molins de vent i avui en dia són aparells d’alta tecnologia. La majoria de turbines genera electricitat des que el vent assoleix una velocitat d’entre 3 i 4 metres per segon, genera a una potència màxima de 15 metres per segon i es desconnecta per prevenir danys quan hi ha tempestes amb vents que bufen a velocitats mitges superiors a 25 metres per segon durant un interval temporal de 10 minuts.

alternative text

Generar energia a partir del vent és simple: el vent passa sobre les aspes del aerogenerador i provoca una força giratòria. Les pales fan rodar un eix que hi ha dins la góndola, que entra a una caixa de canvis. La caixa de canvis incrementa la velocitat de rotació de l’eix provinent del rotor e impulsa el generador que utilitza camps magnètics per convertir l’energia rotacional en energia elèctrica.

L’energia del generador, de 690 volts, passa per un transformador per adaptar-la al voltatge necessari de la xarxa de distribució, generalment d’entre 20 i 132 kilovolts. Les xarxes regionals de distribució elèctrica reparteixen l’energia per tot el país, a llars i negocis.
Tant els aerogeneradors terrestres com els marins tenen a la part superior de la gòndola dos instruments que mesuren la velocitat i la direcció del vent. Quan el vent canvia de direcció, els motors giren la gòndola i les pales es mouen amb ella per posar-se de cara al vent. Les aspes també s’inclinen o es posen en angle per assegurar que s’extreu la quantitat òptima energia a partir del vent.

Tota aquesta informació queda enregistrada als ordinadors i es transmet a un centre de control. Als parcs eòlics, que son agrupacions de més de un aerogenerador, hi ha entre 0 a 6 persones treballant físicament, en funció de la quantitat de aerogeneradors. Cada aerogenerador és revisat periòdicament. Els ordinadors controlen els diferents components de la turbina i, si detecten un problema, fan que la turbina deixi de funcionar i alerten un tècnic o enginyer perquè la revisi.