La regulació de l’autoconsum, fre o oportunitat de negoci?

El Ministeri d’Indústria ha confirmat aquesta setmana que aprovarà el peatge per l’autoconsum elèctric el proper mes de juliol. Ni les queixes ni el rebuig per part de consumidors i empresaris del sector han aconseguit frenar una proposta que feia temps que s’havia anunciat –el borrador de llei es va redactar ara fa dos anys– i que sempre ha estat envoltada de controvèrsia.

L’entrada en vigor del denominat “impost al sol” -peatge de suport, segons el Govern- regularà la producció energètica solar —i també l’eòlica— produïda des de les pròpies llars i empreses, un nínxol de mercat que havia trobat el sector fotovoltaic per seguir desenvolupant el sector malgrat les retallades en la seva retribució aplicades des de juliol de 2014.

El decret llei preveu l’establiment d’un peatge per poder fer ús de l’energia autogenerada que afectarà sobretot a particulars i empreses –especialment a les Pymes- i d’una tarifa addicional en el cas que utilitzin la xarxa per poder fer ús d’aquesta energia. A més, la normativa contempla l’aplicació de multes per totes aquelles instal·lacions que no estiguin en regla.

Les xifres concretes del peatge encara no estan clares i des del Govern s’ha explicat que s’han d’acabar de perfilar. A dia d’avui, però, es parla de diferents imports que anirien des dels 0,04 euros per kWh pel grup tarifari 3.0, als 0,089 euros per potencies inferiors als 10Kw.

Aquesta és una mala notícia per al sector de les renovables, ja que es tracta d’una mesura més que posa fre al desenvolupament d’aquestes tecnologies energètiques.

Oportunitats de negoci

Però no tothom considera aquesta normativa com un fre segur per a les renovables. La Càtedra d’Energia d’Orkestra de la Universitat de Deusto, al País Basc, considera que el sector compta amb múltiples oportunitats de negoci. A través del seu informe, que porta per títol “Smart Energy: noves aplicacions i models de negoci”, el grup identifica quins són els canvis que està patint el sector energètic i quins són els models nous de negoci que se’n poden derivar.

L’estudi deixa clar que la nova legislació no aconseguirà frenar l’expansió d’aquest sector ni l’entrada de nous actors en el panorama energètic i destaca favorablement, el nou paper actiu del consumidor i la possibilitat de que es converteixi en “prosumidor”, és a dir, en generador de la seva pròpia energia destinada a l’autoconsum.

L’informe detalla vuit nous models de negoci, els tres primers dels quals es basen en la generació distribuïda d’electricitat: el subministrament de sistemes, els serveis de Leasing –on per exemple, la companyia SolarCity ja s’ha convertit en líder del mercat d’instal·lació de panells solars a les llars dels Estats Units- i el rent-the-space –en el qual el promotor del projecte instal·la un sistema de generació distribuïda en un espai de lloguer-.

Pel què fa a la gestió de la demanda, des de la qual el propi consumidor pot fer un ús racional i optimitzar el seu consum elèctric, hi hauria 3 nínxols de negoci més: els serveis energètics –dels que en solen fer ús les empreses o indústries-, les smart home – en les que el propi client gestiona el seu consum mitjançant la monitorització o consells de la pròpia comercialitzadora- i el demand response – amb el que es paga al client per interrompre el seu consum en moments determinats del dia a petició del gestor de la xarxa-.

Finalment, l’estudi remarca dos possibles models de negoci més que denomina com a sistemes d’agregat per zones, en els que per un costat es gestiona la generació distribuïda i els sistemes de gestió de la demanda –les denominades virtual power plants-, i per l’altra es crea una microgrid mitjançant un sistema de generació distribuïda.

Amb aquesta visió optimista, l’informe conclou que les restriccions legislatives no han de suposar una pega pel desenvolupament i l’èxit del sector de les renovables i destaca que la democratització d’aquest tipus de productes –des de les plaques solars fins als mini-generadors- facilita que el seu ús, amb el corresponen volum de negoci que d’aquest se’n derivi, es generalitzi.