La disminució de l’eòlica i la nuclear a l’Estat provoquen els preus més alts de l’electricitat de tota Europa

L’electricitat del mes de maig passat va tenir una cosa especial. El preu per megawat/hora (MW/h) a Espanya es va disparar fins a marcar el preu més car en el mercat majorista de tota Europa durant dos dies consecutius, el 19 i el 20 de maig, segons dades publicades pel proveïdor de previsions energètiques AleaSoft. Des del passat 19 de maig, el preu de l’electricitat a l’Estat lidera el rànquing de preus de l’electricitat europea.

Durant aquells dies, quan els preus van ser relativament baixos als principals mercats d’electricitat d’Europa, el mercat MIBEL d’Espanya i Portugal va estar la gran excepció, amb un preu mitjà un 6% per sobre de l’enregistrat la setmana anterior. El MIBEL va tancar el mes de maig amb un preu promig de 48,39 €/MWh a Espanya i de 48,75€/MWh a Portugal, unes xifres que impliquen un increment interanual del 13% y 14% respectivament.

La firma, que analitza regularment els preus als mercats de combustibles, drets d’emissió de CO2 mercats elèctrics europeus i producció de renovables, assegura que la principal causa de l’augment dels preus a mitjans maig va estar l’escassa producció eòlica i nuclear (les centrals nuclears Ascó II i Trillo estaven aturades per recàrrega de combustible). Tanmateix, a la seva anàlisi del mes de maig, AleaSoft apunta al descens de la producció hidroelèctrica (d’un 46% respecte al maig de l’any passat), i un augment del preu dels drets d’emissió de CO2 (d’un 72%).

Mercats amb preus barats

Al llarg del mes de maig i en la primera setmana de juny, els principals mercats d’electricitat europeus van continuar distribuïts en dos grups segons els seus preus. L’augment de temperatures i la reducció de la demanda elèctrica, juntament amb l’increment de fins a un 35% de l’energia solar a Alemanya, van fer baixar els preus a la major part dels mercats, en alguns casos, com el de l’EPEX SPOTdels Països Baixos, fins a gairebé un 10% respecte a la setmana anterior.

En el grup de mercats amb els preus més baixos, on el preu promig va rondar els 40 €/Mwh, també es van trobar l’EPEX SPOT d’Alemanya, França i Bèlgica, i el Nord Pool dels països nòrdics.

Mercats amb preus cars

A Espanya també van apujar les temperatures, també va caure la demanda (un 1,0%) i també va créixer la producció solar (fins a un 29%). Tanmateix, el MIBEL va marcar els preus més alts de tota Europa degut, sempre segons AleoSoft, a una disminució de la producció eòlica i nuclear, d’un 10% en ambdós casos. Tanmateix, cal destacar que la producció eòlica va disminuir arreu d’Europa, amb excepció de Portugal, on va augmentar un 5,5%.

En el grup de mercats amb els preus més alts, per sobre dels 44 €/MWh, s’hi troben també l’IPEX d’Itàlia, amb el preu promig més alt d’Europa al maig, 50,67 €/Mwh,  i el N2EX de Gran Bretanya