Aerogeneradors trasllat | aerogeneradores traslado

La DGT permetrà les escortes privades pel trasllat d’aerogeneradors per carretera

Després d’anys d’aturada, la indústria eòlica torna a moure’s a Espanya. Com a fruit de les subhastes convocades per l’anterior govern, hi ha planificats projectes per oferir més de 8.000 megawats (MW) de nova potència d’energia neta. D’aquests, més de la meitat procediran de nous parcs eòlics que s’espera que entrin en funcionament abans de març del 2020. 

La recuperació de les energies renovables a l’Estat, però, està generant reptes en termes de gestió i infraestructures. Un exemple d’això és la incapacitat de la Guàrdia Civil d’oferir els serveis d’escorta reglamentaris per als trasllats de components per carretera previstos pels propers anys. Un factor alié a la indústria que ja està creant problemes a l’hora de complir amb els terminis de construcció de les noves infraestructures eòliques.

Per fer front a aquesta situació, el Ministeri d’Interior ha comunicat un canvi en la norma que permetrà a les empreses d’energies renovables circular en règim d’auto-escorta, és a dir, utilitzar serveis d’escorta privats en el transport per carretera d’aerogeneradors, i així evitar una càrrega de feina que el cos de la Guàrdia Civil no pot assumir.

Nou sistema d’auto-escorta

Segons ha comunicat la Direcció General de Trànsit (DGT), les empreses que tinguin previst realitzar viatges de forma regular, al menys un cop a la setmana, i que requereixin que la Guàrdia Civil escorti els combois durant tot el trajecte, podran fer ús d’aquesta nova formula d’auto-escorta. En aquest nou sistema, l’acompanyament de la Guàrdia Civil es substituirà per vehicles pilot amb el personal corresponent, i s’haurà d’afegir al menys un vehicle pilot més que els requerits per la regulació actual. 

La Subdirecció General de Gestió de la Mobilitat i Tecnologia serà l’encarregada de comprovar la viabilitat i autoritzar els itineraris on podrà aplicar-se aquest sistema. Per altra banda, les empreses hauran de comunicar un trasllat al menys 72 hores abans d’iniciar-lo i esperar-ne la validació.

Normativa impossible

Les grans dimensions dels components dels molins eòlics, com les pales, que mesuren entre 40 i 70 metres de llarg, requereixen una delicada operació per traslladar-les de la fàbrica al parc eòlic on està prevista la seva instal·lació. Per transportar-les per carretera, doncs, són necessaris dispositius de seguretat especials, ja que sovint els combois ocupen els carrils de circulació del sentit contrari.

Fins ara, la regulació vigent establia una escorta obligada de la Guàrdia Civil per a tots els trasllats per carretera de mercaderies superiors a 40 metres de llargada o de més de 5 metres d’amplada. I aquí és on es generava el problema: la programació i freqüència dels viatges es veia afectada per la falta de disponibilitat d’agents de la Guàrdia Civil que poguessin oferir els serveis d’escorta. Quan els convois passaven per Catalunya o el País Basc, on la Guàrdia Civil s’ha de coordinar amb els cossos policials autonòmics, les gestions encara es complicaven més.

Tot i que aquest canvi normatiu agilitzarà provisionalment les gestions, caldran més ajustos per poder complir amb els plans de construcció dels nous parcs eòlics. Segons l’Associació Empresarial Eòlica (AEE), en el proper any i mig es calcula que s’efectuaran més de 5.000 trasllats de maquinària per carreteres de l‘Estat, sense comptar el transport de components destinats a l’exportació, que normalment s’han de portar de les fàbriques als ports per carretera.