innovacions_innovaciones

5 innovacions que canviaran per sempre el paisatge renovable

La transició energètica cap a un model més net i sostenible avança de la mà de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. La gestió, l’eficiència, les connexions internacionals, les xarxes de distribució, el cost de producció, el preu final per a l’usuari… Són infinits els aspectes del desenvolupament de les energies renovables que es veuen afectats per les nombroses innovacions en el terreny tecnològic i dels negocis, que al seu temps creen noves oportunitats i impulsen la confiança i la creativitat en la instal·lació el finançament de projectes en el sector. Així ho confirma l’estudi New Energy Opportunities: Innovations That Shape How Companies Manage Energy (Noves oportunitats en energia: innovacions que donen forma a com les empreses administren l’energia), publicat per Schneider Electric. En repassem les principals: blockchain, emmagatzemament, piles de combustible, microxarxes i PPAs.

Blockchain

S’espera un gran impacte d’aquesta tecnologia, amb importants i infinites aplicacions a gairebé tots els sectors econòmics i activitats socials, en el sector de l’energia. Tant les empreses productores com comercialitzadores de tots els tipus d’energia, convencionals o renovables, estan dedicant no pocs esforços a estudiar la tecnologia blockchain per trobar maneres d’implementar-la.

Blockchain («cadena de blocs») es fonamenta en una base de dades descentralitzada, que permet emmagatzemar, transmetre i confirmar dades sobre les transaccions de forma segura, econòmica, ràpida i transparent. Per exemple, amb blockchain, els Certificats d’Atribut Energètic (EAC per les sigles en anglès) es generen instantàniament en el moment en què l’energia renovable s’incorpora a la xarxa elèctrica, per molt petit que sigui el productor i sigui quina sigui la seva ubicació. Això facilita enormement que les empreses compradores d’energia puguin complir els seus objectius ambientals, alhora es  tradueix en un  major interès en adquirir energia d’origen renovable.

blockchain

Emmagatzemament

El ràpid desenvolupament dels sistemes d’emmagatzemament d’energia elèctrica en els darrers anys està donant  resposta a un dels principals handicaps del sector: la intermitència en la producció eòlica i solar. També es clau per poder oferir a les empreses amb objectius mediambientals una manera fàcil d’adquirir energia renovable a baix cost. Els avanços en la duració de les bateries, una major distribució de les fonts de generació renovable i un descens dels preus dels sistemes d’emmagatzemament han incrementat significativament l’interès de les empreses en invertir en renovables.

bateria

Piles de combustible

El desenvolupament de les tecnologies que permeten utilitzar l’hidrogen com a vector energètic a través de piles de combustible està afegint interès al sector de l’emmagatzemament d’energia. En un futur no gaire llunyà, podria convertir-se en una solució interessant d’emmagatzemament i contribuir a combatre la discontinuïtat i a equilibrar la demanda i els recursos de generació.

Aquesta tecnologia proposa que l’energia renovable sobrant durant els pics de producció s’utilitzi per produir hidrogen, que al seu temps es combina electroquímicament amb oxigen a la pila de combustible per generar energia elèctrica d’emissions zero i impulsar vehicles o altres maquinàries.

Microxarxes

Les microxarxes són una de les tecnologies principals en l’àmbit de la descentralització de la producció energètica, ja que redueixen considerablement els costos del mateix procés de descentralització. També són clau per aconseguir una transició eficient i disminuir la incertesa generada per la variable de la producció renovable, entre altres avantatges. Cada cop més empreses, incloses grans multinacionals, combinen les microxarxes amb altres solucions de gestió de l’energia com l’emmagatzemament amb bateries, piles de combustible o generadors de reserva.

PPAs

L’estudi també menciona com a disruptius els models de compra d’energia que estan consolidant-se en el sector, com els acords de compra d’energia PPAs (Power Purchase Agreements, sigles en anglès) o els Certificats d’Atribut Energètic (EAC).

La creixent popularització dels PPAs corporatius està contribuint a protegir els projectes renovables, ja que els generadors s’asseguren un preu de venda estable que els permet finançar els projectes, i al seu temps els compradors poden fixar els seus costos d’aprovisionament energètic alhora que faciliten el compliment dels objectius de sostenibilitat. En l’àmbit internacional és ja habitual trobar acords de deu anys o més, però a Espanya, on la regulació encara suposa un obstacle per a aquest model de compravenda, la duració sol ser menor.

PPAS