sotavento

Innovació als parcs eòlics: el cas de Sotavento a Galícia

La Fundació Sotavento Galicia desenvolupa les seves activitats a les instal·lacions del Parc Eòlic Experimental Sotavento, a Galícia. Amb més de 20.000 visitants l’any, és considerat un referent en la investigació i divulgació de les energies renovables, de l’estalvi energètic i de la seva interrelació amb el medi ambient. A més, és escenari de la posada en marxa de projectes d’investigació pioners relacionats amb les energies renovables.

Quant a infraestructures, compten amb 24 aerogeneradors –de 9 models diferents– monitoritzats, juntament amb instal·lacions de solar fotovoltaica, tèrmica, geotèrmica, híbrides, etc. i equips de sensorització, emmagatzematge i processament de dades per a cada instal·lació i projecte.

Projectes d’investigació i desenvolupament sobre energia eòlica

Amb la finalitat d’oferir infraestructures i experiència per al desenvolupament, s’han posat en marxa diferents projectes que pretenen donar resposta a les problemàtiques del sector de les energies renovables i també a les propostes d’organismes, fundacions i  universitats (el que des de la Fundació anomenen Projectes Demostratius).

Un d’ells és l’elaboració d’un model de predicció de generació d’energia, un dels objectius de l’energia eòlica donada la imprevisibilitat del vent. Sotavento va participar en un projecte europeu de predicció, ANEMOS, que pretén veure el comportament dels models de predicció existents per millorar la predicció en terrenys complexos.

anemos

Per altra banda, hi ha el projecte de gestió d’explotació de parcs eòlics EFIVENTO. Sotavento ha ideat una aplicació informàtica que permet als promotors de parcs eòlics verificar el comportament de les màquines instal·lades, el que possibilita un optimització de la gestió d’explotació i el coneixement del rendiment de cada aerogenerador.

efivento

Un tercer projecte és el que se centra en l’estudi i la simulació dels sistemes de generació realitzat pel Departament d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat de Vigo, en el qual s’ha estudiat la qualitat de l’ona de cada aerogenerador, l’eficiència energètica del parc, les pèrdues d’energia en diferents punts, la producció de diferents tecnologies amb vents similars, etc.

També en energia eòlica el projecte AEROGIDAS, ideat a Sotavento per Indra i la Universitat d’A Corunya (Laboratori d’Investigació i Desenvolupament d’Intel·ligència Artificial), es basa la creació d’un sistema de manteniment predictiu en aerogeneradors, que té com a objectiu incrementar la disponibilitat de les màquines emprant sensors.

aerogidas

Altres projectes sobre energies renovables

Al tractar-se d’un parc amb instal·lacions renovables de diferents àmbits, també hi  tenen cabuda projectes d’energia solar, tèrmica i fotovoltaica a petita escala, que aporten energia als edificis divulgatius o a l’enllumenat. Per altra banda, s’hi fan assajos de cultius energètics en el camp de la biomassa, donada la riquesa forestal de la zona, el que contribueix a augurar un futur optimista en aquest àmbit.

Pel que fa a mobilitat elèctrica, s’han fet diversos anàlisis i estudis que profunditzen en el comportament del vehicle elèctric, fent servir variables com el consum o l’autonomia de les bateries per tal de donar resposta a la d
emanda del públic. Un altre projecte posat en marxa és el d’acumulació d’energia en forma d’hidrogen a través de l’eòlica, que consisteix en emmagatzemar energia elèctrica generada en forma d’energia química. Quant a habitatge, una aposta és la de la llar bioclimàtica demostrativa, que té per objectiu demostrar els beneficis de les construccions bioclimàtiques, el seu confort i l’estalvi energètic que representen.

bioclimatica

A banda d’aquests projectes n’hi ha molts més, tots ells complint amb l’objectiu de promoure la investigació, l’experimentació i la demostració en el camp de l’energia eòlica en particular i les energies renovables en general.