Iniciatives ciutadanes a favor de les energies renovables

Cada vegada hi ha més iniciatives populars a favor de les energies renovables i més conscienciació de la necessitat de redreçar el canvi climàtic entre la població. En aquest sentit, la societat civil s’està organitzant, per exemple, en cooperatives energètiques per tal de potenciar la generació distribuïda, contribuint així amb inversions a l’estalvi d’emissions i al benestar col·lectiu.

Viure de l’aire del cel
Al terme municipal de Pujalt (l’Alta Anoia) van començar al 2009 una iniciativa anomenada ‘Viure de l’aire del cel’, que consisteix en instal·lar un aerogenerador de propietat compartida per produir electricitat neta i verda, fent possible la solidaritat entre les persones que viuen a zones urbanes i rurals. El cost de la instal·lació i la posada en funcionament es cobreix amb la participació de la gent.

Aquest és el primer aerogenerador a Catalunya i Espanya (2,7 MW) promogut mitjançant subscripció popular. En la seva creació hi participen persones físiques individuals, famílies i associacions sense ànim de lucre que contribueixen per cobrir la totalitat del cost del projecte.

La inversió que cada persona i/o família vol fer es pot calcular a partir del seu nivell d’utilització d’energia elèctrica, energia tèrmica i energia per a desplaçaments motoritzats.

A dia d’avui, el projecte té un total de 223 persones/entitats associades i han aconseguit recol·lectar 1.116.315€.

Projecte REScoop 20-20-20
El taller del projecte REScoop 20-20-20 sobre iniciatives ciutadanes per a la posada en marxa de projectes d’energies renovables va arribar per primera vegada a Girona al 2013, gràcies a l’experiència d’una organització pionera com és Som Energia, així com d’altres iniciatives líders provinents de França, Itàlia i els Països Baixos.

La iniciativa, impulsada per la Federació de grups i cooperatives ciutadanes, i amb el recolzament del Programa d’Energia Intel·ligent per a Europa (Comissió Europea), va finalitzar al març d’enguany, després de tres anys de treball intens.

L’objectiu de tot plegat era conèixer l’abast de les iniciatives ciutadanes per a les energies renovables a Europa, ajudant a augmentar el número d’aquestes i convertint-se en un altaveu per dotar-les d’un reconeixement i visibilitat a nivell europeu fins ara inexistent.

No obstant, des de la Federació REScoop indiquen que encara queda molt a fer i insisteixen en què cal enfortir el moviment de les cooperatives a través del desenvolupament de diferents eines i, per altra part, cal adoptar una estratègia de pressió a les institucions polítiques per canviar els marcs legislatius a favor d’un major recolzament a les cooperatives.

Avui, ja són 20 les organitzacions que formen part de la Federació i es preveu que en un futur moltes més s’hi adhereixin.

Al nostre país la conscienciació social envers les energies renovables té camí per recórrer però, sobretot, cal un canvi radical en matèria de política energètica per situar-les en un lloc preferent per tal de complir amb els objectius europeus. En aquest sentit, el projecte de Real Decret sobre autoconsum elèctric que s’està tramitant suposa un fre important.

Europa, un pas per davant
En canvi, als països del nord d’Europa tant la societat com els govern semblen plenament conscienciats de la necessitat d’invertir en energies renovables.

A Alemanya, per exemple, el número de cooperatives d’energia renovable va créixer de manera substancial al 2012. És més, actualment, la meitat de l’electricitat que es genera a partir de fonts d’energies renovables prové de projectes finançats pels ciutadans.

A Holanda, la plataforma per a inversions en energia compartida Wind Centrale va aconseguir al 2013 un rècord de velocitat de captació de fons. En tan sols un parell d’hores es van obtenir 1,3 milions d’euros derivats de 1.700 llars que, d’aquesta manera, es van convertir en copropietaris de la seva pròpia energia eòlica per el consum d’electricitat.

En la mateixa línia, a la Bretanya, França, el juny de 2014 es va posar en marxa un projecte eòlic de quatre aerogeneradors de 2 MW cadascun en els camps i boscos propers a la ciutat de Béganne. Dels fons propis aportats al finançament del projecte, 2,7 milions d’euros, 1,4 milions d’euros els van aportar la meitat dels residents de la ciutat, mentre que 500.000 euros van provenir del fons per a l’energia compartida, 450.000 euros del grup de fundadors, 300.000€ del fons regional Eilan i 50.000€ de les empreses locals d’economia social. La resta, fins el total de 12 milions d’euros invertits en el projecte, s’ha cobert amb finançament bancari.