La indústria eòlica, exportadora neta

La indústria eòlica espanyola porta una dècada superant els 2.000 milions d’euros anuals en exportacions, una xifra que la situa braç a braç amb sectors emblemàtics com el vi o el calçat. Al 2016, segons dades del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, les exportacions de l’eòlica van arribar als 2.574 milions d’euros (l’1% del total de les exportacions espanyoles), tot i haver enregistrat un descens del 12% respecte als nivells del 2015. Aquell any, el 2015, es van marcar rècords i es va desbancar a Alemanya com a tercer país amb millor balança comercial dins d’aquesta activitat.

La indústria eòlica: mantenint posicions

L’any passat, Espanya es va mantenir en tercera posició al rànquing mundial de països exportadors nets de tecnologia eòlica, deixant a Alemanya en la quarta. Això és perquè només es comptabilitzen les exportacions, sense descomptar les importacions. La principal diferència entre Alemanya i Espanya és que la primera necessita importar components eòlics clau, mentre que Espanya té tota la cadena de valor a dintre del territori.

Al gràfic elaborat per l’Associació Eòlica Espanyola (AEE) inclòs a continuació veiem que només la Xina i Dinamarca superen a Espanya en l’aprofitament del seu saber fer en l’àrea de l’energia eòlica. Altres països, com Corea, Canadà, Regne Unit o els Estats Units en són importadors nets.

Font: UN COMTRADE, i elaboració AEE (Les dades recullen els 4 principals codis aranzelaris per a components eòlics). *Últimes dades disponibles del 2015.

Una dècada obrint camí

La indústria eòlica és doncs una exportadora neta de tecnologia d’avantguarda que contribueix molt significativament a la balança de pagaments de l’Estat, gràcies principalment a l’alt nivell competitiu i la bona reputació dels agents del sector construïts al llarg de la darrera dècada. En els darrers deu anys, el sector eòlic va exportar béns per un valor de 22.921 milions d’euros, una xifra que correspon a l’1,07% de les exportacions totals.

El següent gràfic, també preparat per l’AEE mostra el nivell d’exportacions de la indústria eòlica espanyola al llarg de la darrera dècada, fruit de l’ecosistema favorable que es va crear amb els plans d’instal·lació de potència eòlica a l’Estat. Aquest context va promoure el desenvolupament d’un clima de competència interna que va impulsar el creixement d’indústries relacionades i complementàries, amb alts nivells de qualitat i competitivitat a totes les fases de la cadena de valor.


Font: DATACOMEX, Ministeri d’Economia, i elaboració AEE

Mirant cap al futur

Tot i els èxits de la indústria eòlica a l’àmbit internacional, aquests no poden ocultar la situació de paràlisi que viu el sector al mercat domèstic. De fet, podria interpretar-se que els nivells d’exportacions són el resultat del context de la Reforma Energètica del 2014, que en els darrers anys ha forçat els proveïdors d’equips i components eòlics a exportar el 100% de les manufactures a l’estranger.

Tot i que positiva, la consolidació del sector a l’àmbit global també comporta riscos, ja que la forta competència en preus provoca pressions que podrien resultar en la deslocalització de les fàbriques a altres països amb menors costos laborals si el mercat domèstic no es reactiva aviat.