180523_Wind Europe_finances_finanzas_portada

Les finances de l’eòlica europea al 2017: més potència per menys diners

A quant ascendeixen les inversions en energia eòlica i com es distribueixen els fons? WindEurope, l’associació de la indústria eòlica europea, ha publicat recentment l’informe «Financing and Investment Trends» per respondre a aquestes preguntes. La inversió total al 2017 es va situar en els  51.200 milions d’euros, dels quals 22.300 milions van anar dirigits a nous parcs eòlics i la resta es van repartir entre  projectes de refinançament i d’adquisició d’actius i empreses, i els mercats de capital.

Més potència per menys diners

De l’estudi es desprenen dues conclusions fonamentals. La primera, que la inversió en energia eòlica al 2017 va créixer un 9% respecte al 2016. La segona, que la inversió en nova potència ha descendit fins els 22.300 milions d’euros, una xifra que contrasta amb la de l’any anterior, 28.000 milions. En resum, «més potència per menys diners», tal i com ha dit Pierre Tardieu, cap de Política Regulatòria de WindEurope.

Les xifres del 2017 mostren, doncs, molt menys capital invertit que al 2016, però més potència: 11.500 nous MW (al 2016 van ser 10.300), i assenyalen un cop més la ràpida caiguda de costos en tota la cadena de subministrament relacionada amb la tecnologia eòlica.

Tardieu ha atribuït aquesta tendència al desenvolupament de la tecnologia i a l’increment de la competència en les subhastes d’energia renovable. «L’eòlica s’ha emportat més de la meitat de la inversió en el sector elèctric europeu al 2017», ha subratllat.

180523_Wind Europe_finances_finanzas

Una aposta irregular

El document publicat per WindEurope assenyala que fins a vint països han realitzat inversions en energia eòlica al 2017, quatre més que al 2016. Tot i això, és important destacar que només dos estats, el Regne Unit i Alemanya, són responsables de la meitat de les noves decisions finals d’inversió. Al sud i est d’Europa, on encara regna la inestabilitat regulatòria, les inversions continuen frenades: només els correspon el 16% del total d’actius finançats al continent (3.500 milions d’euros).

El futur, però, ve carregat d’esperança i perspectives de creixement en el volum d’inversió.  “El model de subhasta s’està consolidant» ha apuntat el portaveu de la patronal-. I ha afegit: «L’escenari d’aquí al 2020 està clar, però hi ha certa incertesa pel que fa als projectes a executar després d’aquesta data». «Fer visible aquest futur post-2020 a tota Europa és crucial per enviar els senyals apropiats als inversors”, concloïa Tardieu.

Noves tendències de finançament

El salt cap a la maduresa que el sector eòlic ha fet en els darrers anys, juntament amb la competitivitat despertada per les subhastes d’electricitat renovable han donat lloc a noves tendències en el finançament de la industria.

L’informe de WindEurope destaca per una banda que el refinançament i la venda de participacions minoritàries estan entrant en els processos molt més aviat que en el passat. D’altra banda, l’associació observa una important diversificació dels inversors. Cada cop més inversors, especialment procedents del sector dels serveis financers, s’involucren en el desenvolupament de parcs eòlics com a socis capitalistes, una tendència que està permetent als productors «reciclar» capital per finançar nous projectes.

Bons verds: el brillant futur renovable

Al 2017, WindEurope ha enregistrat 82 actius, amb una especial presència d’institucions financeres multilaterals, agències de crèdit a l’exportació i bancs de comerç europeus i asiàtics.

Els anomenats bons verds, ja establerts com una alternativa al deute, estan obrint el mercat eòlic a molts inversors institucionals. Segons les dades de WindEurope, al 2017 es van emetre bons verds per valor de 17.500 milions d’euros, la xifra més alta dels darrers cinc anys. Es distribueixen així: 8.500 milions d’euros en carteres corporatives; 7.000, en energia eòlica i 1.900 en línies de transmissió.  Per a l’associació europea, això demostra que els inversors esperen que el retorn financer de la seva aposta sigui l’esperada, o en altres paraules, que tenen cada cop més confiança en el futur del sector eòlic.