180131_espanya canvi climàtic_españa cambio climático

Com lluitarà Espanya contra el canvi climàtic?

Dos anys després que Espanya signés l’històric Acord de París juntament amb altres 195 països, l’horitzó del 2020, any en què deurà haver complert amb els compromisos signats per frenar el canvi climàtic, comença a apropar-se. Què s’està fent per caminar cap als objectius?

En l’àmbit polític, la tramitació de noves lleis està marcant el full de ruta. La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va anunciar abans que acabés l’any que pel 2018 està previst aprovar nou lleis, tres de les quals estan dedicades a la protecció del medi ambient.

Una transició ordenada

Específicament, l’executiu ha anunciat la Llei del Canvi Climàtic, l’esborrany de la qual hauria de estar enllestit abans que acabi el primer trimestre de l’any. L’objectiu d’aquesta llei, segons el govern, és establir un marc normatiu que reculli els objectius de reducció d’emissions a mig i llarg termini, així com els objectius en matèria d’energia.

És, diguem, la llei de la qual depèn tant el compliment dels objectius en matèria de sostenibilitat de la Unió Europea com el dels Acords de París, el marc normatiu que ha de facilitar una transició ordenada de l’economia cap a un model baix en carboni.

Renovables per descarbonitzar

La descarbonització de l’economia és un dels aspectes essencials per combatre el canvi climàtic, i el sector de l’energia, responsable de 76% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle a Espanya, és fonamental en aquest sentit.

Però un canvi de model energètic requereix d’una adequada política energètica i també d’una inversió financera considerable, una inversió que, tot i representar una oportunitat en termes de beneficis socials com la creació de llocs de feina i el creixement econòmic, sovint es percep com una despesa econòmica.

Cal, per tant, un canvi de mentalitat que es reflecteixi en un marc normatiu ampli, consensuat i estable que compensi els excessius canvis regulatoris que hem vist en els darrers anys i redueixi la incertesa i el risc per atreure inversors d’arreu del món. Unes regles del joc ben clares, amb projecció de futur i confiança en el nostre saber fer, és el primer pas a fer en l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic.